Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka

  O prolongatę ważności legitymacji studenckich ubiegać się mogą studenci, którzy kontynuują studia w bieżącym semestrze oraz mają uregulowane wszystkie bieżące należności. Ważność legitymacji można przedłużyć w Dziekanacie w godzinach obsługi (patrz: CloudA/Kontakt/Dziekanat).
  Istnieje również możliwość przesłania legitymacji do prolongaty pocztą, na adres:

  • WSB-NLU,
   ul. Zielona 27,
   33-300 Nowy Sącz

  W przypadku wyboru tej opcji, należy dołączyć do zgłoszenia potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę zwrotną (krajową - 10 zł; zagraniczną – 30 zł). Opłatę należy wnieść na konto służące do wpłat czesnego.

  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!