Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Aby mieć szansę na uzyskanie stypendium, należy wcześniej złożyć wniosek stypendialny. Można tego dokonać za pomocą platformy CloudA i zakładki Stypendia. W tym miejscu należy wybrać opcję “Złóż wniosek stypendialny” oraz wybrać rodzaj stypendium bądź zapomogi, o którą się staramy.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!