Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Procedura otrzymywania stypendium wygląda następująco:

  • 1. Okres jednego miesiąca na złożenie wniosku – grupa podstawowa (w semestrze zimowym wniosek należy złożyć od 1 października do 31 października; w semestrze letnim od 1 marca do 31 marca).
  • 2. W kolejnym miesiącu wnioski są przyjmowane i weryfikowane.
  • 3. Jeśli wniosek jest niekompletny – student otrzymuje komunikat o odrzuceniu wniosku lub/i negatywnej weryfikacji oraz są przekazane informacje, dotyczące powodu odrzucenia wniosku o stypendium. Jeśli brakuje określonego dokumentu, student ma 7 dni na wysłanie na adres mailowy brakujących dokumentów.
  • 4. Jeśli wniosek jest kompletny - następuje weryfikacja pozytywna.
  • 5. Po weryfikacji wydawane są decyzje: pozytywne lub negatywne.
  • 6. Student otrzymaną decyzję musi podpisać i odesłać na adres mailowy
  • 7. Następuje wypłata stypendium
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!