Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Procedura otrzymywania stypendium wygląda następująco:

  1. Okres jednego miesiąca na złożenie wniosku – grupa podstawowa (w semestrze zimowym wniosek należy złożyć od 1 października do 31 października; w semestrze letnim od 1 marca do 31 marca).
  2. W kolejnym miesiącu wnioski są przyjmowane i weryfikowane.
  3. Jeśli wniosek jest niekompletny – student otrzymuje komunikat o odrzuceniu wniosku lub/i negatywnej weryfikacji oraz są przekazane informacje, dotyczące powodu odrzucenia wniosku o stypendium. Jeśli brakuje określonego dokumentu, student ma 7 dni na wysłanie na adres mailowy brakujących dokumentów.
  4. Jeśli wniosek jest kompletny - następuje weryfikacja pozytywna.
  5. Po weryfikacji wydawane są decyzje: pozytywne i do wypłaty. Następuje wypłata stypendium
  6. Wydawanie negatywnych decyzji do wniosków niespełniających wymogów formalnych (ministerialnych) lub niezgodnych z Zarządzeniem Rektora odnośnie podziału i progów na dany semestr odbywa się w drugiej kolejności.
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!