Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja

  Wybierając formę studiowania „Studia niestacjonarne interaktywne przez internet” zjazdy podzielone są na 3 rodzaje.

  • 1. Wykłady - jest to forma transmisji dostępna za pośrednictwem CloudA w czasie rzeczywistym oraz jako nagranie po zakończeniu wykładu.
  • 2. Ćwiczenia - zajęcia prowadzone na zasadzie konferencji online poprzez link dostępny w harmonogramie odpowiednich zajęć.
  • 3. Egzaminy - testy udostępniane poprzez CloudA które należy rozwiązać w wyznaczonym czasie.

  Obrona pracy odbywa się na terenie Uczelni w Nowym Sączu. 

  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!