Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów

  W przypadku rekrutacji standardowej na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich konieczne są takie dokumenty jak:

  • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne - do pobrania z portalu rekrutacyjnego;
  • kopia świadectwa dojrzałości:
   • w przypadku „nowej matury”, tj. po 2004 roku – kserokopia świadectwa (prosimy nie wysyłać oryginału dokumentu a jedynie załączyć w portalu skan);
   • „stara matura” tj. przed 2004 roku – kserokopia CAŁEGO świadectwa tj. wszystkie 4 strony (prosimy o niewysyłanie oryginału dokumentu a jedynie kserokopię);
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą .
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
  • oświadczenie studenta - należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta znajdujące się w zakładce wymagane dokumenty

  W przypadku rekrutacji  na studia II stopnia załącz następujące dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne - do pobrania z portalu rekrutacyjnego;
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej;
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • oświadczenie studenta - należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta znajdujące się w zakładce wymagane dokumenty;

  Jeśli chcesz aplikować na studia podyplomowe musisz  dołączyć takie dokumenty jak:

  • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne - do pobrania z portalu rekrutacyjnego;
  • dyplom ukończenia studiów;
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie słuchacza - należy wypełnić i zatwierdzić elektronicznie w portalu rekrutacyjnym oświadczenie studenta znajdujące się w zakładce wymagane dokumenty.

  Aplikując na studia z transferem ocen postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  • Załóż konto na portalu rekrutacyjnym poprzez kafelek REKRUTACJA OTWARTA znajdujący się w prawym górnym rogu strony;
  • Przejdź do zakładki „TRANSFER OCEN” i wybierz Dodaj wniosek;
  • Uzupełnij dane we wniosku oraz załącz skany dokumentów świadczących o dotychczasowej edukacji (indeksy, suplementy, karta przebiegu studiów). Po uzupełnieniu należy zatwierdzić  wniosek przyciskiem ZAPISZ I WYŚLIJ;
  • Na tym etapie wniosek otrzyma status „W trakcie rozpatrywania”;
  • Twój wniosek zostanie rozpatrzony do 7 dni roboczych.;
  • Gdy zostanie wydana decyzja dotycząca wniosku status zostanie zmieniony na „Rozpatrzona” wraz rekomendacją dotyczącą semestru na którym można podjąć edukację;
  • Na podstawie decyzji należy uzupełnić  „Podanie o przyjęcie na wyższy rok” dostępne w zakładce „Wymagane dokumenty”;
  • Uzupełnione i podpisane podanie wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych załącz w „Wymaganych dokumentach”;
  • Pozostałe dokumenty załącz w zakładce "Wymagane dokumenty" jak w rekrutacji standardowej (lista dokumentów powyżej);
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!