Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Student przychodzący z innej Uczelni może starać się o stypendium Rektora na podstawie zaświadczenia z poprzedniej uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki. Takie zaświadczenie wydaje dziekanat uczelni z której student przyszedł/ukończył na wniosek zainteresowanego.
  Zaświadczenie powinno zawierać: datę ukończenia/skreślenia z danego roku akademickiego
  Student, u którego przerwa w edukacji trwała dłużej niż rok, nie może starać się o stypendium Rektora.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!