Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka

  Legitymację studencką można odebrać osobiście w Dziekanacie, najwcześniej w dniu rozpoczęcia semestru, w godzinach obsługi podanych w zakładce KontaktPrzy odbiorze legitymacji należy okazać dowód tożsamości.

  Istnieje również możliwość otrzymania legitymacji za pośrednictwem poczty. Zgłoszenia w tej sprawie można składać również poprzez platformę CloudA™ i zakładkę Zgłoszenia. Ważne jest, aby: podać dokładny adres do wysyłki oraz załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę (krajowa – 10 zł, zagraniczna – 30 zł). Wpłatę należy wnieść na indywidualne konto do wpłat czesnego, podane w CloudA w zakładce: Finanse (tytuł przelewu: opłata za przesyłkę legitymacji).

  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!