Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
    Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
    Informacje dla nowych studentów
    Rekrutacja
    Specjalności na studiach
    Harmonogram zajęć studenckich
    Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
    Legitymacja studencka
    Niezaliczenie przedmiotów
    Organizacja praktyki zawodowej - krótki przewodnik

    Student lub Słuchacz studiów podyplomowych samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej.

    Uczelnia posiada porozumienie z kilkoma placówkami, zatem w sytuacji kiedy potrzebna będzie pomoc w organizacji miejsca praktyki, Student może zwrócić się z prośbą o pomoc do Opiekuna praktyk na danym kierunku, czyli:

    • Zarządzanie – mgr Krzysztof Dyrek,
    • Informatyka – mgr inż. Katarzyna Homoncik,
    • Psychologia – mgr Magdalena Wajda, Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU.
    Dołącz do nas!
    Dołącz do nas! Zapisz się online.

    Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!