Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Organizacja praktyki zawodowej - krótki przewodnik

  Student lub Słuchacz studiów podyplomowych samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej.

  Uczelnia posiada porozumienie z kilkoma placówkami, zatem w sytuacji kiedy potrzebna będzie pomoc w organizacji miejsca praktyki, Student może zwrócić się z prośbą o pomoc do Opiekuna praktyk na danym kierunku, czyli:

  • Zarządzanie – mgr Krzysztof Dyrek,
  • Informatyka – mgr inż. Katarzyna Homoncik,
  • Psychologia – mgr Magdalena Wajda, Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU.
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!