Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich

  Kolizje zajęć mogą się pojawiać, w szczególności w sytuacji powtarzania lub nadrabiania przedmiotów, bądź realizacji kilku kierunków czy specjalności jednocześnie. Wykłady są nagrywane, a następnie udostępniane przez cały semestr w zakładce video na platformie CloudA.

  Z ćwiczeń można uzyskać tryb IOS (Indywidualna Organizacja Studiów), który zwalnia z obecności na zajęciach – wystarczy w CloudA złożyć podanie o „IOS”. Jeżeli kolizja dotyczy ćwiczeń, a Student studiuje tylko jeden kierunek lub jedną specjalność i nie nadrabia zaległości, to taką sytuację należy zgłosić do Działu Obsługi Dydaktyki.

  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!