Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny, student może ubiegać się o udzieleniu urlopu dziekańskiego. Urlop obejmuje wielokrotność semestru studiów, jednak nie więcej niż 2 semestry, z wyjątkiem sytuacji, gdy o urlop ubiega się studentka w ciąży lub student będący rodzicem.

  Podanie w sprawie udzielenia urlopu dziekańskiego należy złożyć za pośrednictwem platformy CloudA™, a następnie zakładki Podania. Stąd należy wybrać szablon podania: urlop dziekański. W podaniu należy podać okres oraz przyczynę ubiegania się o urlop.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!