Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Okresem rozliczeniowym na WSB-NLU jest rok akademicki. Po jego zakończeniu studenci są rozliczani z toku studiów. W zależności od liczby niezaliczonych przedmiotów w roku lub poprzednich latach, podejmowana jest decyzja o udzieleniu promocji na kolejny rok studiów. Jeśli zgodnie z Polityką Jakości warunki promocji zostały spełnione, student będzie uzupełniał  zaległy przedmiot w kolejnym roku akademickim. Podstawową formą zaliczenia takiego przedmiotu jest jego powtórzenie w pełnym wymiarze.

  W przypadku niezaliczenia przedmiotu, należy napisać mail ze skrzynki uczelnianej na adres: dod@wsb-nlu.edu.pl. Dział Obsługi dydaktyki dopiszę do grup w przyszłym semestrze po opłaceniu opłaty za kurs zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!