Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Zgodnie z Regulamin opłat, zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje w przypadku niezakwalifikowania kandydata na studia w WSB-NLU lub w przypadku rezygnacji kandydata ze studiów dokonanej z powodu nieuruchomienia kierunku wskazanego przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym. W innych przypadkach opłata rekrutacyjna przepada. Można starać się o zwrot opłaty wpisowej pisząc maila na adres ksiegowosc@wsb-nlu.edu.pl z prośbą o zwrot oraz podając nr konta bankowego do zwrotu wpłaty.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!