Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Studenci przebywający na urlopie nie mogą ubiegać się o stypendium Rektora, socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli urlop został rozpoczęty w czasie trwania roku akademickiego, student nie otrzymuje świadczeń od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!