Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  • 1. Zapoznaj się z regulaminem praktyk (sekcja Przydatne Odnośniki).
  • 2. Wypełnij wymagane pola w formularzu dodawania praktyki (przycisk dodaj praktykę z lewej strony). Pamiętaj, że praktyka powinna być zgodna z kierunkiem studiów.
  • 3. Poczekaj na weryfikację praktyki.
  • 4. Jeśli w formularzu dodawania praktyki wskazałeś:
   • praktykę standardową: odbierz z Dziekanatu podpisane dokumenty, których wymaga instytucja/zakład pracy, w którym odbywasz praktykę. Na prośbę studenta/Słuchacza dokumenty. mogą być wysłane pocztą. Uzupełnij brakujące dane w otrzymanych dokumentach. Uzyskaj w wybranej instytucji wszystkie wymagane w dokumentach podpisy. Przed rozpoczęciem praktyki prześlij do systemu CloudA™ skany podpisanych przez Instytucję dokumentów (porozumienie/umowa/skierowanie na praktykę). Po zrealizowaniu praktyki uzupełnij sprawozdanie w CloudA™, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki).
   • praktykę na podstawie doświadczenia zawodowego: Wydrukuj wniosek o zaliczenie praktyki. Uzupełnij brakujące dane i podpisz dokument. Zeskanuj uzupełniony i podpisany wniosek a następnie prześlij go do systemu CloudA. Prześlij do systemu CloudA potwierdzenie zatrudnienia (w przypadku własnej działalności gospodarczej odpis z CEiDG). Uzupełnij sprawozdanie w CloudA, następnie je zapisz (ale jeszcze nie kończ praktyki).
  • 5. Wydrukuj sprawozdanie oraz uzupełnij podpisy, a następnie prześlij jego skan do systemu CloudA.
  • 6. Przekaż praktykę do weryfikacji (przycisk zakończ) i czekaj na jej zatwierdzenie przez Opiekuna praktyk WSB-NLU.

  W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem +48 18 44 99 148, dziekanat@wsb-nlu.edu.pl

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!