Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich

  Jeżeli Student posiada dokumenty potwierdzające znajomość dowolnego języka nowożytnego na odpowiednim poziomie, to może się starać o przepisanie oceny. Aby uzyskać taką możliwość, należy złożyć w CloudA podanie do Dziekana z prośbą o „transfer oceny z lektoratu językowego”. Po uzyskaniu zgody, Student jest zwolniony z realizacji języka angielskiego.

  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!