Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  Praktykę można realizować w dwojaki sposób: standardowo - gdzie student jest przyjmowany na podstawie skierowania na praktykę lub umowy z pracodawcą, albo na podstawie aktywności zawodowej. Co oznacza drugi sposób? Aktywność zawodowa na poczet praktyki oznacza możliwość ich zaliczenia poprzez :

  • pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy
  • pracę wykonywaną na podstawie stosunku cywilnoprawnego
  • samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą
  • praktykę zawodową, którą student lub słuchacz odbył jako student lub absolwent innej szkoły wyższej i która spełnia wymagania sylabusa dla danego kierunku studiów
  • udział w stażach i praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych, realizowanych przez studentów lub słuchaczy, gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, - o ile rodzaj aktywności lub pracy odpowiada celowi praktyk zawodowych i zapewnia realizację ustalonego programu praktyk.

  Na kierunku Psychologia, ważne aby student w ramach swojej pracy zawodowej współpracował z psychologiem, który poświadczy jego zaangażowanie w przyswajanie wiedzy psychologicznej.

  Przy praktykach realizowanych na podstawie aktywności zawodowej, warto zwrócić uwagę, że jest to aktualne zatrudnienie lub prowadzona działalność (aktualne oznacza, że obejmuje okres  studiów) i wymaga dostarczenia dokumentów określonych w par. 27 Regulaminu praktyk.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!