Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów
  Organizacja praktyki zawodowej - krótki przewodnik

  Aby rozpocząć praktykę zawodową standardową należy w systemie CloudA™ wybrać zakładkę Praktyka i wpisać miejsce jej odbywania oraz ilość godzin, jaka będzie realizowana w danej instytucji. Wymagane jest również podanie daty jej rozpoczęcia oraz zakończenia.

  Jeżeli Student lub Słuchacz będzie się starał o zaliczenie doświadczenia zawodowego (np. zatrudnienia) na poczet praktyki zawodowej, należy wpisać datę zawarcia i zakończenia umowy (jeżeli zatrudnienie trwa nadal, nie należy wpisywać daty zakończenia).

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!