Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka
  Niezaliczenie przedmiotów

  W okresie poprzedzającym 10 dni przed terminem wymagalności wpłaty, w systemie wyświetla się komunikat o zbliżającym się terminie płatności. Jest on niezależny od wpłaconej kwoty. W dacie wymagalności płatności, w przypadku dokonania wcześniej wpłaty - komunikat znika. Kiedy nie będzie wpłaty, rozpocznie się wyświetlanie komunikatu o zaleganiu w opłatach.

  Jeśli mimo dokonania płatności, w systemie nadal pojawia się informacja o braku zapłaty - skontaktuj się z nami.

  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!