Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Znajdź interesujące Cię pytanie
  Informacje o Uczelni / Podstawowe informacje
  Informacje dla nowych studentów
  Rekrutacja
  Specjalności na studiach
  Harmonogram zajęć studenckich
  Przepisywanie ocen i przejście z innej uczelni
  Legitymacja studencka

  Aby otrzymać drugą legitymację, należy złożyć podanie o wystawienie duplikatu w CloudA™ w zakładce Podania, a następnie wybrać szablon: duplikat, załączyć aktualną fotografię oraz dowód wniesienia opłaty za duplikat w kwocie 33 PLN (opłata za duplikat legitymacji zgodnie z Regulaminem Opłat WSB-NLU). Podanie wg tego szablonu wymaga złożenia wersji pisemnej, którą niezwłocznie należy dostarczyć do Dziekanatu (osobiście lub pocztą).

  Niezaliczenie przedmiotów
  Dołącz do nas!
  Dołącz do nas! Zapisz się online.

  Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!