Opis funkcjonalności


Obsługa finansowa uczelni w zakresie dydaktyki oraz controlling finansowy dedykowany działalności edukacyjnej, w tym m.in.:

 • Zarządzanie wpłatami i należnościami studentów;
 • Tworzenie i zarządzanie projektami;
 • Zarządzanie stypendiami;
 • Planowanie i rozliczanie działalności jednostek, kierunków, specjalności;
 • Raporty i statystyki;
 • Panel controllingu;

Panel controllingu to stały dostęp do aktualizowanych na bieżąco zestawień, statystyk i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, w tym m.in.:

 • Aktualna liczba kandydatów i studentów;
 • Wykaz przychodów wraz z prognozą;
 • Zaległości w opłatach czesnego;
 • Analiza kosztów;
 • Braki w pensum;
 • Braki w umowach;
 • Braki w materiałach itd.

Dane są prezentowane w podziale na kierunki, specjalności, grupy itd. Moduł zintegrowany z systemem finansowo-księgowym uczelni.

Stopka