Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki: 
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Informatyka dla nauczycieli
Zakres:

Pedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe - nie ma lepszej opcji dla nauczycieli niż studia podyplomowe.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe - nie ma lepszej opcji dla nauczycieli niż studia podyplomowe.

To świetna okazja, by zyskać nowe uprawnienia, które pozwolą ci na jeszcze efektywniejszą pracę i dadzą szansę na nowe zatrudnienie. Studia podyplomowe są też dobrym wyjściem dla nauczycieli, którzy planują powrót do zawodu po dłuższej przerwie.

Informatyka dla nauczycieli - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, które są skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia w oświacie. To opcja dla tych, którzy pragną zwiększyć kompetencje cyfrowe i nauczać nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka świetnie sprawdzą się w przypadku tych dydaktyków, którzy czują, że posiadają predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zajęciom podniosą swoje kwalifikacje oraz zwiększą umiejętności praktyczne w posługiwaniu się komputerami oraz narzędziami cyfrowymi.

Program studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka zostały opracowane przez specjalistów. Ich program spełnia wszelkie normy ministerialne w ramach przygotowania Słuchaczy do dydaktycznego nauczania przedmiotu.

Program kierunku podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna kształcenia

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.). 
Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Informatyka dla nauczycieli?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Ukończenie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu nauczania kolejnego przedmiotu, skupionych na informatyce w WSB-NLU, stanowi znaczący krok w poszerzaniu kompetencji edukacyjnych. Studia podyplomowych z zakresu "Nauczania kolejnego przedmiotu", w tym przypadku informatyki, ma kilka istotnych korzyści: Absolwenci studiów podyplomowych nabywają dogłębnej wiedzy z zakresu informatyki, umożliwiającej im skuteczne nauczanie tego przedmiotu na różnych poziomach edukacyjnych. Ukończenie tych studiów daje możliwość nauczania informatyki we wszystkich typach szkół, od podstawowych po szkoły średnie i branżowe, co zwiększa zakres potencjalnych miejsc zatrudnienia. Posiadanie uprawnień do nauczania informatyki w różnych typach szkół otwiera drzwi do elastycznej kariery zawodowej w sektorze edukacji, pozwalając nauczycielom dostosowywać swoją pracę do preferencji i potrzeb.
Nauczanie informatyki w szkołach jest kluczowe w dzisiejszym świecie cyfrowym. Posiadanie kwalifikacji w tym zakresie pozwala na wspieranie rozwoju umiejętności technologicznych i komputerowych uczniów.

Kwalifikacje w nauczaniu informatyki mogą uczynić absolwentów WSB-NLU bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy edukacyjnej, otwierając szersze możliwości zatrudnienia w różnorodnych placówkach edukacyjnych.
Uzyskanie tych kwalifikacji stwarza korzystne warunki zarówno dla rozwoju zawodowego nauczyciela, jak i dla wsparcia rozwoju uczniów w dziedzinie informatyki.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

  • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego*. 

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane RealTime Online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi 3 semestry.

Koszt studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.