Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki: 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Informatyka dla nauczycieli

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 650 zł


Jeśli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe - nie ma lepszej opcji dla nauczycieli niż studia podyplomowe.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe - nie ma lepszej opcji dla nauczycieli niż studia podyplomowe.

To świetna okazja, by zyskać nowe uprawnienia, które pozwolą ci na jeszcze efektywniejszą pracę i dadzą szansę na nowe zatrudnienie. Studia podyplomowe są też dobrym wyjściem dla nauczycieli, którzy planują powrót do zawodu po dłuższej przerwie.

Informatyka dla nauczycieli - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, które są skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i możliwości zatrudnienia w oświacie. To opcja dla tych, którzy pragną zwiększyć kompetencje cyfrowe i nauczać nowego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka świetnie sprawdzą się w przypadku tych dydaktyków, którzy czują, że posiadają predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zajęciom podniosą swoje kwalifikacje oraz zwiększą umiejętności praktyczne w posługiwaniu się komputerami oraz narzędziami cyfrowymi.

 

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

 

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Studia podyplomowe na kierunkuPrzygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to idealny wybór dla wszystkich, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne. Udział w studiach mogą wziąć osoby, które ukończyły studia (co najmniej I stopnia), uprawniające do podejmowania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka zostały opracowane przez specjalistów. Ich program spełnia wszelkie normy ministerialne w ramach przygotowania Słuchaczy do dydaktycznego nauczania przedmiotu.

W ramach toku studiów na studiach Informatyka dla nauczycieli studenci dowiadują się m.in. więcej na temat:

  • zagadnień z zakresów informatycznych,
  • celów kształcenia oraz podstawach programowych obowiązujących przy nauczaniu przedmiotu Informatyka,
  • metod oraz podstawowych technik programowania,
  • najnowszych osiągnięć IT oraz podstaw z zakresu budowy sprzętów komputerowych oraz oprogramowań, metod nauczania oraz doboru efektywnych sposobów przekazu w ramach nauczania przedmiotu Informatyka.

Słuchacze WSB-NLU będą mieć okazję zdobyć wiedzę z zakresu języków programowania, budowy stron internetowych, metod prowadzenia prezentacji multimedialnych, zdobędą praktykę pedagogiczną, umiejętności oraz kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

Program kierunku podyplomowego Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 890).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Informatyka dla nauczycieli?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Nie zastanawiaj się nad tym, czy zapisać się na studia podyplomowe. Po prostu daj sobie szansę na lepszą pracę. Dzięki zakresowi studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli w WSB-NLU zyskasz możliwość pracy oraz wszelkie kompetencje niezbędne do nauczania według nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będziesz wyposażony w wiedzę oraz umiejętności na temat posługiwania się narzędziami informatycznymi, dowiesz się, jak przekazywać je innym.

Dodatkowo, dzięki studiom podyplomowym w WSB-NLU będziesz wiedzieć, jak posługiwać się odpowiednimi metodami oraz narzędziami, by rozwiązywać nie tylko podstawowe, ale także i złożone problemy informatyczne. Poznasz zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa czy projektowania aplikacji. Dowiesz się więcej na temat algorytmów internetowych, wyszukiwarek czy baz danych.

87% naszych Absolwentów
znajduje pracę w zawodzie

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi 3 semestry.

Koszt studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 650 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 365 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.