Inne repozytoria: polskie, światowe i dziedzinowe

Inne repozytoria

Repozytoria polskich uczelni:

Repozytoria światowe - systemy rejestrujące i agregujące:

Open Access - zasoby polskie:

  • Otwarta Nauka - informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW.
  • Otwórz książkę  - to cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców.
  • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - to udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.
  • Kurs Open Access - Otwarta Nauka - otwarty kurs e-learningowy na temat nowych modeli komunikacji naukowej na poziomie podstawowym.

Repozytoria dziedzinowe:

  • ArXiv – elektroniczne archiwum publikacji naukowych z fizyki, matematyki, statystyki, informatyki tworzone przez Cornell University Library (USA).
  • ECS Eprint Repository - otwarte archiwum z zakresu elektroniki i informatyki.
  • CogPrints - to elektroniczne archiwum, w których autorzy mogą samodzielnie archiwizować dokumenty z różnych zakresów tematycznych, takich jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia i informatyka.
  • Studia Informatyka - dwujęzyczny kwartalnik naukowy poświęcony informatyce. W systemie znajdują się artykuły od 2004 roku.
  • World Scholars - międzynarodowe recenzowane naukowe czasopisma publikowane przez WorldScholars m.in. z zakresu zarządzania i biznesu.