Działalność podstawowa


Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU Sp. z o.o. powstał w marcu 2019 r. w celu gromadzenia know how Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University i jego wykorzystywania do prowadzenia działalności badawczej i jej komercjalizacji. 


Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

  1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), w szczególności w zakresie programowania, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz Wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności edukacyjnej;
  2. Wdrażanie i komercjalizacja wyników działalności B+R

W zakresie prac B+R dotyczących systemu Cloud Academy Instytut współpracuje z Centrum Badań i Programowania WSB-NLU

W zakresie swoich zadań Instytut współpracuje na bieżąco z podmiotami z różnych branż, w tym z największymi firmami sektora IT: Comarch, Microsoft, Oracle.

Działalność dodatkowa


Instytut prowadzi również działalność dodatkową w zakresie m.in.

  1. Usług IT - współpraca z Centrum Badań i Programowania WSB-NLU
  2. Opracowywania raportów, badań rynku i ekspertyz w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością B+R;
  3. Audytów procesów i ich pokrycia informatycznego - współpraca z Centrum Badań i Programowania WSB-NLU
  4. Specjalistycznych usług doradczych w zakresie informatyki, zarządzania oraz psychologii;
  5. Prowadzenia różnych form kształcenia ustawicznego.

 

Know how


W obszarze Informatyki, w tym usług IT dla podmiotów zewnętrznych, Instytut współpracuje z Centrum Badań i Programowania WSB-NLU


W obszarze Zarządzania oraz Psychologii personel merytoryczny Instytutu tworzą:

  1. Członkowie kadry naukowo-dydaktycznej WSB-NLU, w tym m.in. wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz AGH
  2. Przedstawiciele współpracujących z WSB-NLU uczelni, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Rekomendacje


Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdza, że usługa zaprojektowania i wdrożeniu systemu umożliwiającego obsługę administracyjną i zarządzanie procesem przygotowania i realizacji w UJ projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, została wykonana w sposób prawidłowy terminowy, zgodnie z wyznaczonym zakresem prac i z zachowaniem wysokich standardów tworzenia oprogramowania, przy pełnym zaangażowaniu i dyspozycyjności ze strony przedstawicieli Instytutu Badań i Komercjalizacji WSB-NLU sp. z o.o.
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku z realizacją usługi audytu powdrożeniowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, rekomendujemy Instytut Badań i Komercjalizacji WSB-NLU sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usług IT, realizującego usługi z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu.
Wyższa Szkoła Biznesu im. Bkp. Chrapka w Radomiu

Koordynator projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" potwierdza, że usługa polegająca na wykonaniu dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej do zarządzania tłumaczeniami w Polskim Języku Migowym została wykonana w sposób rzetelny, terminowy, zgodnie z wyznaczonym zakresem prac i z zachowaniem wysokich standardów.
Koordynator projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" - Uniwersytet Jagielloński

Partnerzy


Kontakt


Bartosz Stępień

E-mail:
bartosz.stepien@wsb-nlu.edu.pl
ibik@wsb-nlu.edu.pl
 

tel.: +48 18 44 99 122    
tel. kom: +48 502 169 578

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Klauzula informacyjna - RODO


Stopka