Opis funkcjonalności


Obsługa kadrowa pracowników dydaktycznych oraz administracji, w tym m.in.:

  • Rejestr danych pracowników
  • Umowy: składanie wniosków, elektroniczny obieg, generowanie;
  • Delegacje: składanie wniosków, elektroniczny obieg, rozliczanie;
  • Urlopy: wnioski, plany, raporty;
  • Harmonogram pracy;
  • Rozliczanie pensum pracowników dydaktycznych;
  • Ocena pracowników
  • Księga wyjść;
  • Rejestr L4 itd.

Moduł zintegrowany z systemem finansowo-księgowym uczelni.

Stopka