O nas


WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Krakowie umożliwia Państwu realizację studiów na większości prowadzonych przez Uczelnię kierunków, włączając w to Psychologię (studia prowadzone on-line przy wsparciu platformy Cloud Academy), Zarządzanie (on-line przy wsparciu CloudA) i Informatykę (on-line przy wsparciu CloudA). Wydział Zamiejscowy w Krakowie posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów, również realizowanych w oparciu o innowacyjną metodę kształcenia na odległość - platformę Cloud Acacemy.

Biuro Wydziału Zamiejscowego WSB-NLU w Krakowie mieści się przy ulicy Królewskiej 65A, 30-081 Kraków (biuro Rise.pl), zaś zajęcia dydaktyczne odbywają się w murach Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 1, 31-535 Kraków.

 ---------

 

Krakowskie biuro w dniach 16-18.10.2019 będzie NIECZYNNE.

 

Co nas wyróżnia?


Polsko - amerykański program studiów

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta.

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago

Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną

Praktyczne podejście

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści.

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Wysokie miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy od początku istnienia zajmuje czołowe miejsce w rankingach Uczelni.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku zajmujemy 6 miejsce wśród najchętniej wybieranych Uczelni w Polsce.

Opinie Absolwentów


Oferta edukacyjna


ZARZĄDZANIE I STOPNIA - LICENCJACKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

ZARZĄDZANIE II STOPNIA - MAGISTERSKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

PSYCHOLOGIA 3-LETNIA (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

PSYCHOLOGIA 5-LETNIA (studia niestyacjonarne - interaktywne przez Internet)

INFORMATYKA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

STUDIA PODYPLOMOWE on-line (studia interaktywne przez Internet)

KURSY

Opłaty


WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Krakowie to uczelnia niepubliczna, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym,
które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Rekrutacja


Pierwszym etapem jest wypełnienie elektronicznego podania. Jest ono niezbędne przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Następnie pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu lub dostarczyć osobiście do biura Wydziału Zamiejscowego w Krakowie - ul. Królewska 65A (biuro Rise.pl).

Wymagane dokumenty

  • formularz elektroniczny 
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • jedno kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 85 zł (absolwenci uczelni partnerskich 0 zł)

W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie online: dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów.

-----

Informujemy, że Osoby Niepełnosprawne mają możliwość otrzymania dofinansowania do studiów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu Aktywny Samorząd. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Reaktywacja i transfer


REAKTYWACJA dotyczy osóby, które przerwały studia w w WSB-NLU i w roku akademickim 2019/2020 chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni. 

Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki.

Podanie należy przesłać listem poleconym (decyzuje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat" lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Krakowie (ul. Królewska 65A - biuro Rise.pl).


TRANSFER dotyczy osób, które dotychczas studiowały na innych uczelniach, a od roku akadmieckiego 2019/2020 chcą kontynować naukę w WSB-NLU i następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni. Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

  • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
  • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
  • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

Kontakt


WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Paweł Gławiński

tel.: (12) 378 42 77 / +48 790 029 225

e-mail: pglawinski@wsb-nlu.edu.pl / krakow@wsb-nlu.edu.pl

ul. Królewska 65A 30-081 Kraków

pok. 1, II piętro

(biuro Rise.pl)

godziny pracy: środa-czwartek-piątek od 9.00 do 17.00

Centrum Rekrutacji WSB-NLU

Michał Kapała, tel.: +48 18 44 99 101

mgr Natalia Gut, tel.: +48 18 44 99 103

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Stopka