Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Master of Business Administration - Zarządzanie kulturą regionu

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

8 900 zł


Wydawać by się mogło, że zarządzanie oraz kultura i sztuka to dwa odrębne, niełączące się ze sobą światy.

Na WSB-NLU połączyliśmy je jednak, tworząc niezwykle ciekawe, praktyczne i obejmujące szeroką, zróżnicowaną wiedzę studia podyplomowe - zarządzanie kulturą regionu, na kierunku zarządzanie.

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i specjalistów z branży obejmują zarówno zagadnienia podstawowe z zakresu zarządzania, jak i wiedzę oraz umiejętności z organizacji i finansowania kultury, zarządzania kapitałem ludzkim czy marketingu.

Master of Business Administration - zarządzanie kulturą regionu - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Studia podyplomowe MBA - zarządzanie kulturą regionu to kierunek, na który zgłaszać się mogą przede wszystkim absolwenci kierunków z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania, posiadający tytuł licencjata lub magistra. Studia te skierowane są jednak także do absolwentów innych kierunków, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania w kulturze, jak i ekonomii, finansach i polityki kulturalnej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które nie podjęły jeszcze pracy, jak i pracowników instytucji kultury, a także osób pragnących zmienić branżę.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration - zarządzanie kulturą regionu

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration w dziedzinie Zarządzania Kulturą Regionu skierowany jest do osób, które chcą zdobyć głębszą wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania kulturą w regionie. Celem programu jest rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania kulturą, w tym zarządzania zasobami kultury, planowania i realizacji projektów kultury, a także zarządzania finansami i marketingu w sektorze kultury.

Program składa się z wielu różnorodnych przedmiotów, takich jak: strategie kultury i rozwoju regionalnego, zarządzanie kulturą, marketing kultury, zarządzanie projektami kultury, finansowanie kultury, prawo kultury i wiele innych. 

Na zakończenie studiów podyplomowych w Nowym Sączu zorganizowany zostanie fakultatywny Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Master of Business Administration - zarządzanie kulturą regionu?

Absolwenci studiów podyplomowych MBA to osoby, które już na starcie mogą być bardziej atrakcyjne dla potencjalnego pracodawcy. Kończąc kierunek zarządzanie kulturą regionu, zyskają szereg kompetencji, które pozwolą im na profesjonalne, rzetelne i efektywne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Do najważniejszych kompetencji, które uzyskać można na powyższym kierunku należą:

  • efektywne zarządzanie i idea zarządzania humanistycznego,
  • planowanie i realizowanie projektów kulturalnych,
  • znajomość szczegółów funkcjonowania organizacji w sferze kultury,
  • zarządzanie menedżerskie kulturą,
  • zarządzanie organizacjami i projektami w kulturze.

Partner kierunku Master of Business Administration - Zarządzanie kulturą regionu

MCK Sokół to instytucja, która koncentruje się na kulturze opartej na relacji między współczesnością, a dziedzictwem przeszłości. Tym samym dostarczając studentom unikatowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem instytucjami kulturalnymi oraz kształtowaniem polityki kulturalnej.

Dowiedz się więcej.

 

Partner kierunku Master of Business Administration: Zarządzanie kulturą regionu

Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II z ponad 100 letnią tradycją promuje kulturę i wartości regionu Podhala. Studenci będą mieli okazję na zdobycie wiedzy o lokalnych tradycjach oraz praktycznych umiejętności w zarządzaniu i marketingu. Kreowanie wartości dla regionu, inwestowanie w kulturę i budowanie długotrwałych relacji – to coś co cechuje ZP.

60% naszych absolwentów
zasiada w radach nadzorczych

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Master of Business Administration - zarządzanie kulturą regionu?

Master of Business Administration: zarządzanie kulturą regionu to studia podyplomowe, których czas trwania w WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Master of Business Administration - zarządzanie kulturą regionu

Czesne za cały tok studiów wynosi 8 900 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 890 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.