Studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania:

Master of Business Administration - Zielona transformacja

Master of Business Administration - Zielona transformacja

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

8 900 zł


Bądź o krok przed wszystkimi - postaw na studia podyplomowe przyszłości.

Bądź o krok przed wszystkimi - postaw na studia podyplomowe przyszłości.

Master of Business Administation: Zielona transformacja to wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się, jak budować przyszłość firmy, jednocześnie mając na względzie wszelkie zmiany klimatyczne i nowe podejście do dbałości o środowisko.

Po ukończeniu studiów podyplomowych MBA Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw.

Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Master of Business Administation: zielona transformacja - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Master of Business Administation: Zielona transformacja - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Master of Business Administation: Zielona transformacja to studia podyplomowe, które są stworzone z myślą o osobach, dla których ważny jest rozwój biznesu oraz zrównoważona dbałość o środowisko! To prawdziwa rewolucja, do której prędzej czy później będzie zmuszona każda firma. Niezależnie od tego, na jakie stanowisko chcesz obecnie aspirować, wiedza na temat Zielonej Transformacji w biznesie może wkrótce okazać się niezastąpioną.

Studia podyplomowe Master of Business Administation: Zielona transformacja w WSB-NLU skierowane są nie tylko do specjalistów z zakresu zarządzania, ale też menadżerów, dyrektorów przedsiębiorstw, wszelkich pracowników firm, którym nie jest obca chęć wychodzenia w przyszłość.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Master of Business Administation: Zielona transformacja?

Wszystkie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University są skierowane do osób, które posiadają ukończony co najmniej I stopnień studiów i uzyskały tytuł licencjata.

Ukończenie studiów podyplomowych MBA spełnia wymogi dotyczące kandydatów na członka organu nadzorczego określone w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program studiów podyplomowych Master of Business Administation: zielona transformacja

Program studiów podyplomowych Master of Business Administation: Zielona transformacja

Głównym celem studiów podyplomowych Master of Business Administation: Zielona transformacja jest wykształcenie menadżerów i kierowników, którzy wiedzą, w jaki sposób odpowiednio zarządzać biznesem podczas zmian globalnych oraz wyzwań, jakie stoją przed firmami w obliczu ekologicznej transformacji.

Program studiów Master of Business Administation: Zielona transformacja przygotowuje studentów m.in. do:

  • samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zmian ekologicznych w firmie,
  • planowania strategicznego zarówno w korporacjach, zarządach, jak i małych i średnich firmach,
  • oferowania firmom inwestycji w zrównoważony, a zarazem zielony rozwój.

Na zakończenie studiów podyplomowych w Nowym Sączu zorganizowany zostanie fakultatywny Networking (nocleg, kolacja i śniadanie).

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Master of Business Administation: zielona transformacja?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Master of Business Administation: Zielona transformacja?

Master of Business Administation: Zielona transformacja to studia, które kształcą zarówno młodych, jak i już wyspecjalizowanych menadżerów, dyrektorów czy zarządców. Dzięki studiom podyplomowym masz szansę zdobyć umiejętności, które są niezbędne do pracy z zespołem. Zyskasz takie kompetencje jak umiejętność zarządzania i wykorzystywania narzędzi oraz wiedzy w kontekście zrównoważonego rozwoju firmy oraz efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

60% naszych absolwentów
zasiada w radach nadzorczych

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Master of Business Administation: Zielona Transformacja?

Master of Business Administation: Zielona Transformacja to studia podyplomowe, których czas trwania w WSB-NLU wynosi dwa semestry.

Koszt studiów podyplomowych Master of Business Administation: Zielona Transformacja

Czesne za cały tok studiów wynosi 8 900 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 890 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Zarządzania.

Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia z zakresu Zarządzania.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.