Misja Biblioteki

Misja Biblioteki
Biblioteka WSB-NLU – Łączy programy studiów i zasoby naukowe, biznesowe

Biblioteka WSB-NLU – łączy programy studiów i zasoby naukowe, biznesowe

Monitorujemy potrzeby edukacyjne środowiska akademickiego naszej uczelni i dostosowujemy  do potrzeb dydaktycznych i naukowych studentów i wykładowców oferując dostępu zdalne do najważniejszych zasobów informacyjnych. Podręczniki, monografie, artykuły naukowe, profile firm, raporty sektorowe – to wszystko w  bezpośrednim i szybkim zasięgu dla każdego, po zalogowaniu do systemu CloudA. W zależności od potrzeb informacyjnych skorzystaj z platform takich jak: IBUK Libra, ebookpoint BIBLIO, EBSCOhost czy EMIS. Dobrym punktem startowym i nawigatorem po zasobach jest strona WWW biblioteki WSB-NLU, gdzie opisane są dostępne bazy, Repozytorium WSB-NLU, katalog OPAC biblioteki oraz świadczone usługi. Wszystko w jednym miejscu.

"Misją Biblioteki WSB-NLU jest wspomaganie, wzmacnianie procesu uczenia się, nauczania i badań poprzez dostarczanie zasobów informacyjnych, usług i środowiska, które prowadzą do odkryć intelektualnych".

Zasoby informacyjne i usługi:

Zasoby informacyjne i usługi:

 • zabezpieczenie zasobów tradycyjnych i elektronicznych w zakresie dyscyplin, reprezentowanych w WSB-NLU,
 • promowanie roli biblioteki jako podstawowego dostawcy zasobów edukacyjnych i informacyjnych,
 • integracja usług bibliotecznych i zasobów bibliotecznych w "akademickie środowisko e-learning,"
 • pomoc w badaniach i projektach prowadzonych przez kadrę naukową, studentów oraz prowadzenie własnych prac usługowo - badawczych,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do studiów i badań w dogodnym dla użytkowników czasie,
 • zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury komputerowej.

Ocena programu bibliotecznego:

 • monitorowanie jakości usług bibliotecznych oraz efektywności programu bibliotecznego,
 • poprawa procedury wewnętrznej oceny efektywności i skuteczności biblioteki .

Promocja i partnerstwo:

 • promowanie wartości biblioteki jako centrum życia intelektualnego w środowisku akademickim i lokalnym,
 • promowanie umiejętności informacyjnych niezbędnych w badaniach i praktyce,
 • pozyskiwanie grup wspierających bibliotekę i jej misję,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków i funduszy (projekty, granty),
 • identyfikowanie, rozwój i poszerzanie partnerstwa, które pozwolą na obniżanie kosztów, wzbogacanie zasobów, podnoszenie efektywności.