Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Filia Jasło

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Filia Jasło
Czym się zajmujemy?

Czym się zajmujemy?

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada również swoją Filię w Jaśle, utworzoną w 2021 roku. Dyrektorem jest Pani mgr Marcelina Gabańska-Skora - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.

Poradnia obejmuje pomocą obejmujemy zarówno dzieci zdrowe, dzieci z zaburzonym rozwojem, jak również dzieci adoptowane oraz przebywające w opiece zastępczej, uwzględniając specyfikę ich problemów.

Pomoc w poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Instytucie diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Jaśle zajmuje się wydawaniem opinii w poniższych sprawach:

  • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)
  • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)
  • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)
  • Dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)
  • O specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)
  • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)
Filia Jasło - Kontakt
Filia Jasło - Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznejw Nowym Sączu

Filia w Jaśle

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 20A , 38-200 Jasło

tel.: +48 600 462 719