O naszej uczelni

O nas WSB-NLU
Misja WSB-NLU

Misją WSB-NLU jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej

Poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykującej organizacji akademickiej, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprostać wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczającej standardy przyszłości.

Pierwszym wyróżnikiem

Uczelni spośród innych polskich uczelni jest podejście do studenta, które najlepiej podsumowują słowa dr. Dariusza Woźniaka, Rektora WSB-NLU: „Synergia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest kwestią niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron.

Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążeni do doskonałości tej pierwszej”.

Drugim wyróżnikiem

WSB-NLU jest położenie maksymalnego nacisku na praktyczne aspekty kształcenia. Jest to możliwe dzięki kadrze dydaktycznej złożonej w większości z pracowników firm i instytucji z wielu branż, stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzenia zajęć oraz metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku oraz metodzie projektu.

Atuty uczelni WSB-NLU

Co nas wyróżnia?

System Cloud Academy
Centrum Badań i Programowania
Centrum Komercji i Biznesu
Centrum Rekreacji OLIMP
Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku
Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Decyzja o wyborze właściwej Uczelni jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Powinna być podjęta w pełni świadomie i z najwyższą starannością. W związku z tym postanowiliśmy zbojkotować dni otwarte wyższych Uczelni - nie organizujemy wyreżyserowanych i sztucznych kampanii mających wyłącznie jeden cel - zmanipulowanie kandydata.

Podstawowym założeniem WSB-NLU są drzwi zawsze otwarte. Nie musimy specjalnie się przygotowywać na przybycie kandydatów, gdyż u nas wysoka jakość w każdym obszarze jest powszechnie obowiązującym standardem. Dlatego, jeśli rozważasz studia w WSB-NLU, przyjedź do nas kiedy chcesz.

Dołącz do nas!
Dołącz do nas! Zapisz się online.

Nie zwlekaj! Zapisz się na studia online tylko w 3 minuty!