Studia podyplomowe - Ochrona danych osobowych


W czasach, gdy dzisiejszy świat funkcjonuje głównie w internecie, i łatwo można obracać danymi osobowymi różnych ludzi, niezbędna jest prawidłowa ochrona danych osobowych. W tym celu oferujemy studia podyplomowe, dzięki którym można podjąć pracę inspektora ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National – Louis University.

Wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności i wzmocnienie praw obywateli jest głównym celem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii do tego służących, a z drugiej strony rosnącym niebezpieczeństwem przechwycenia takich danych.

 Czesne za cały tok studiów wynosi 3 200 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 320 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

INTERAKTYWNE STUDIA PRZEZ INTERNET - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Informujemy, że Rekrutacja LATO22 trwa do 31 stycznia 2022, lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z Działem Rektutacji i Marketingu:

18 44 99 101 – Michał Kapała

18 44 99 102 – Hanna Hrechyshkina

18 44 99 103 – Natalia Gut

18 44 99 147 – Damian Kroczek

Dla kogo studia Ochrona danych osobowych będą dobrym kierunkiem?


Nasze studia podyplomowe powstały w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy. Skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą łączyć swoją przyszłość z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala podjąć pracę m.in. jako inspektor ochrony danych, administrator uniwersytetu, administrator bezpieczeństwa informacji.

Dodatkowo Ochrona danych osobowych to odpowiednie studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Na czym polega Ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych to kwestia niezwykle istotna, która od pewnego czasu wielu osobom zaprząta głowę. Przedsiębiorstwa mające w swej działalności możliwość obrotu danymi innych, muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego w tego typu firmach istotne jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, program naszych studiów zakłada kompleksowe nauczanie osób, mających do czynienia z danymi osobowymi. Dzięki temu, absolwenci studiów podyplomowych mogą tworzyć i posługiwać się określonymi zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi.

Co musisz wiedzieć o studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych?

Podyplomowe studia na kierunku Ochrona danych osobowych to szereg przemyślanych i interesujących zajęć, dających solidne podstawy do dalszej pracy z danymi osobowymi. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prywatności i wzmocnienie praw obywateli jest głównym celem regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, powszechnie znanej od pewnego czasu jako RODO.

Szczególnym wyzwaniem w tej kwestii jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii do tego służących. Z drugiej strony rosnącym niebezpieczeństwem jest możliwość przechwycenia takich danych. Odpowiedzią na te problemy jest konieczność posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dlatego zgodnie z programem studiów szkolimy naszych absolwentów na administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych i nie tylko.

Program studiów podyplomowych


Nasze studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, którzy dobrze wiedzą, jak przygotować słuchaczy do pracy z danymi osobowymi. Nasi wykładowcy łączą wieloletnie doświadczenie z zaawansowaną wiedzą. Uczestnicy wszystkich zajęć mają możliwość zadawania pytań, wchodzenia w dyskusję i zdobywania nowych umiejętności. Program studiów podyplomowych zakłada możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa. Dzięki nim można także zdobyć praktyczne umiejętności, które dotyczą technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych.

Gdzie odbywają się zajęcia?


Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Co to znaczy? Nasze studia są prawdziwą rewolucją w kształceniu wyższym w Polsce. Dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy. To platforma stworzona bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w 100% online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym. Multitransmisja zajęć pozwala na pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. Dzięki nim, podczas wykładów lub ćwiczeń słuchacze mają możliwość korzystania z wielu materiałów i pomocy dydaktycznych, co znacznie uatrakcyjnia naukę.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Ochrona danych osobowych to studia niestacjonarne, które są w pełni interaktywne i prowadzone przez internet. Czas ich trwania to 2 semestry.

Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB N-LU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na kierunek Ochrona danych osobowych, o ile pozostały na nim wolne miejsca. Jakie dokumenty są wymagane w przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe?

  • Wydrukowane i podpisane podanie dostępne na naszej stronie;
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm);
  • Oświadczenie studenta WSB-NLU;
  • Dowód opłaty wpisowej 85 zł.

DOŁĄCZ DO NAS

Jakie kompetencje uzyskują absolwenci studiów w zakresie Ochrona danych osobowych?


Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University muszą spełnić wszystkie warunki ukończenia studiów, by otrzymać dyplom uprawniających ich do pełnienia funkcji m.in. Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto studenci uzyskują kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych. Nie jest im obca problematyka tego zagadnienia także w kontekście polityki, informatyki oraz systemu bezpieczeństwa informacji.

Mimo iż zajęcia prowadzone są interaktywnie – słuchacze mają możliwość zadawania pytań wykładowcom, wchodzenia w interakcje i dyskusje. Naszym celem jest sprawienie, by absolwenci studiów dysponowali wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiadamy za wyszkolenie wykwalifikowanych specjalistów i przyszłych inspektorów.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na administratorów bezpieczeństwa informacji, a także Inspektorów RODO, absolwenci Ochrony danych osobowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University mają realną szansę na znalezienie pracy, która leży w kręgu ich zainteresowań.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Stopka