Oddziały Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Instytucie Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu, od 2018 rok jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiada również swoją Filię w Jaśle, utworzoną w 2021 roku. Dyrektorem jest Pani mgr Marcelina Gabańska-Skora - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.