Oferta Instytutu została wzbogacona o Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu

Oferta Instytutu została wzbogacona o Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu

Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Kuratora Oświaty w Krakowie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez nas mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Nasz Instytut psychologii w Nowym Sączu zajmuje się również sporządzaniem opinii psychologicznych na potrzeby ZUS, Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, KRUS i innych instytucji.

W zakresie badań diagnostycznych oraz terapii działamy w porozumieniu z Zespołem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej "Ostoja", który wspiera nasz Instytut swoimi specjalistami z wieloletnim doświadczeniem.

 • Badania diagnostyczne w Nowym Sączu: psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
 • Wykonywanie na podstawie badań ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne, grupy wsparcia.
 • Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Porady, konsultacje i instruktaże.
 • Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia. Poradnictwo psychopedagogiczne, psychiatryczne, prawne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego, ekonomicznego i in.
 • Organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
 • Prowadzenie mediacji z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.
 • Diagnoza dysleksji w Nowym Sączu (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), diagnoza specyficznych trudności w nauce oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych,diagnoza gotowości do uczenia się i dojrzałości szkolnej i in.

Cennik

Diagnoza psychologiczna
 • Pełne badanie (Wechsler, organika, zasoby) + opinia 220 zł. - badanie Wechslerem + pisemna analiza wyników testu 170 zł
 • Badanie kwestionariuszami w zależności od stosowanych narzędzi 200 - 250 zł
Konsultacja psychologiczna
 • Pierwsza wizyta 140 zł
 • Terapia indywidualna 120 zł
 • Terapia rodzinna 140 zł
Diagnoza pedagogiczna
 • Określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych 150 zł
 • Terapia pedagogiczna 100 - 150 zł
 • Terapia seksuologiczna 110 zł
 • Porady z zakresu psychiatrii 120 zł
 • Posiedzenie mediacyjne - do uzgodnienia z mediatorami
Konsultacje i diagnozy

psychologiczno-pedagogiczne w ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • Diagnoza trudności szkolnych 350 - 400 zł (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)
 • Ocena gotowości szkolnej 350 zł (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)
 • Diagnoza integracji sensorycznej 360 zł (obejmuje 3 spotkania po 60 minut)
Seksuolog

Seksuolog

Nasz Instytut oferuje poradnictwo seksuologa mgr Klaudia Podmańska-Szczurek, który służy wsparciem i fachową pomocą osobom, które odczuwają niezadowolenie w sferze seksualnej, dyskomfort, brak satysfakcji. Przydaje się także tym, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat swojej seksualności. Poradnictwo może być prowadzone jako spotkania indywidualne lub spotkania pary.

Terapia seksuologiczna pomaga między innymi w sytuacji osłabienia czy braku pożądania, orgazmu, bólu podczas współżycia, problemów z erekcją, lub z przedwczesnym wytryskiem. Przydaje się także w przypadku problemów z komunikacją w związku, czy trudności w określeniu lub akceptacji własnej orientacji seksualnej. Może również być formą wsparcia dla osób transseksualnych. Seksualność jest najbardziej wrażliwą i intymną sferą życia każdego człowieka, dlatego staramy się aby w gabinecie panowała atmosfera bezpieczeństwa, zrozumienia i zaufania. Każdego specjalistę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Magdalena Wajda

Kontakt

Dyrektor Instytutu - mgr Magdalena Wajda

tel.: +48 539 524 889

e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl