PBN - Polska Bibliografia Naukowa

PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Polska Bibliografia Naukowa - PBN

Polska Bibliografia Naukowa - PBN

Baza danych i portal bibliograficzny utworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem PBN jest gromadzenie danych o czasopismach naukowych – zarówno zagranicznych jak i krajowych, a przede wszystkim o publikacjach polskich naukowców.