Portal bibliotekarski

Portal bibliotekarski
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

  • SBP - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • EBIB - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy
  • E-LIS - (E-prints in Library and Information Science). Pełne teksty z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  • LIBER - (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) – Największa w Europie sieć bibliotek badawczych, która zrzesza ponad 400 członków.

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych

Wskaźniki efektywności i dane statystyczne: