Rekrutacja na semestr letni została zamknięta. Zapraszamy do składania aplikacji w kolejnym roku akademickim, od 15 kwietnia 2023r.

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 650 zł


Chcesz rozwijać się jako nauczyciel lub pedagog i szukasz nowych ścieżek zawodowych?

Chcesz rozwijać się jako nauczyciel lub pedagog i szukasz nowych ścieżek zawodowych?

Postaw na studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. To doskonała okazja, by zdobyć nowe doświadczenie i dać sobie szansę na rozwój zawodowy.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla kogo to odpowiedni kierunek?

Jeśli chcesz zyskać nową szansę na rynku pracy - postaw na studia podyplomowe. To doskonała okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Stąd też propozycja Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Kierunek studiów Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy to opcja stworzona z myślą o wszystkich pedagogach, którzy są otwarci na zmiany i chcą zyskać nową wiedzę i doświadczenie, które jest niezbędne do nauczania przedmiotu.

 

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Co warto wiedzieć o studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy?

Studia Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy są prowadzone według podstawy prawnej kształcenia, jakim jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Kryterium przyjęcia:

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, gdzie: Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Tok studiów Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy został dopasowany do wymagań ministerialnych oraz potrzeb dzisiejszego rynku pracy. W trakcie całego nauczania studentom zostanie przekazana wiedza z zakresu m.in. kształcenia ustawicznego, zwiększenia motywacji uczniów, przekazywania aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy.

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek studiów podyplomowych, który został przygotowany w taki sposób, by zapewnić słuchaczom niezbędną w zawodzie wiedzę oraz praktykę. Absolwenci zyskują wiedzę z zakresu m.in. prowadzenia zajęć BHP, metod prac opiekuńczo-wychowawczych. Są świetnie wyszkoleni w zakresie strategii oraz technik nauczania, a także metodyki kształcenia.

87% naszych Absolwentów
znajduje pracę w zawodzie

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy?

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia podyplomowe, których czas trwania na WSB-NLU wynosi 3 semestry.

Koszt studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 650 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 365 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.