Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela


Marzysz o pracy pedagoga? Chcesz pracować w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej? Jeśli masz wykształcenie wyższe – czas spełnić swoje marzenia. Postaw na kierunek Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela w WSB-NLU w Nowym Sączu.

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 900 zł.

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela spełniają warunki Ustawy w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela >> ZOBACZ

Dla kogo kierunek Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela to dobry wybór?


Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę merytoryczną, a jednocześnie są absolwentami studiów wyższych o kwalifikacji pedagogicznej, potrzebnej do podjęcia pracy w szkole lub inne placówce oświatowej. Nasze studia podyplomowe gwarantują uzyskanie niezbędnego przygotowania pedagogicznego, psychologicznego oraz szczegółowych dydaktyk.

Co musisz wiedzieć o studiach Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela to kierunek studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, który jest prowadzony w pełni zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Program jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Program studiów podyplomowych


Ukończenie studiów podyplomowych pozwala zyskać wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Podczas toku studiów będziesz mieć okazję uczestniczyć w zajęciach takich jak:

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia ucznia;
 • Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela;
 • Teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia;
 • Wprowadzenie do pedagogiki;
 • Wprowadzenie do studiów wyższych;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej;
 • Emisja głosu;
 • Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • Metodyka wychowania;
 • Ocenianie i ewaluacja w procesie kształcenia;
 • Projekt empirycznych;
 • Rozwój zawodowy nauczyciela, współpraca z rodzicami i środowiskiem;
 • Strategie i metody uczenia się a style uczenia;
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela.

Nasze studia podyplomowe mają bardzo praktyczny charakter – w ich trakcie zdobywasz nie tylko wiedzę, ale również konkretne umiejętności. Kierunek kończą zawodowe praktyki pedagogiczne, a po zakończeniu studiów otrzymuje dyplom WSB-NLU.

Gdzie odbywają się zajęcia Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?


Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela prowadzone w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University to niestacjonarne studia podyplomowe, które są interaktywne i w całości prowadzone na zasadzie RealTime Online. W WSB-NLU prowadzimy najbardziej innowacyjne zajęcia w Polsce, na podstawie systemu Cloud Academy (ColudA).

System CloudA wykorzystywany jest m.in. do multitransmisji zajęć. Dodatkowo daje stały dostęp do informacji dotyczących uczelni, pozwala kompleksowo zarządzać tokiem studiów. Cloud Academy to także możliwość uczestnictwa w zajęciach interaktywnych z dowolnego miejsca w kraju i na świecie, możesz zdobywać wiedzę przydatną w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.

Jak długo trwają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem dyplomu Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Ile kosztują studia Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Studia podyplomowe w WSB-NLU to kierunek płatny, którego czesne wynosi 2 900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 10 rat po 290 zł/msc. Dodatkowo do kosztów kierunku należy dodać 85 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 30 zł standardowej opłaty za dyplom.

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University odbywa się w całości online. Aby wziąć udział w rekrutacji na ten rodzaj studiów podyplomowych, musisz złożyć podanie elektroniczne, które dostępne jest na naszej stronie. Liczba miejsc na podyplomowych studiach niestacjonarnych jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia podań. Dlatego nie zwlekaj! Jednocześnie gwarantujemy otworzenie kierunku – nie mamy progu minimum zgłoszeń.

Jakie kompetencje zyskasz po ukończeniu kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela?


Ukończenie kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela wiąże się ze zdobyciem szeregu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Nasi absolwenci zyskują wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumieją procesy socjalizacji i nauczania. Są praktycznie przygotowani do realizowania zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych. Potrafią komunikować się przy użyciu różnych technik pedagogicznych.

Po ukończeniu kierunku możesz znaleźć pracę jako nauczyciel przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów, teoretyk przedmiotów zawodowych lub nauczyciel - psycholog.

Stopka