Studia podyplomowe
z zakresu Psychologii:

Psychologia Sądowa

Psychologia sądowa

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów:

5 950 zł


Studia psychologiczne to jeden z chętniej wybieranych kierunków przez studentów i słuchaczy.

Studia psychologiczne to jeden z chętniej wybieranych kierunków przez studentów i słuchaczy.

Nie ma się, co dziwić – psychologia to jedna z ciekawszych dziedzin, a specjaliści po ukończeniu studiów mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy. Chcesz rozwijać swoją pasję i zdobyć nową wiedzę w zakresie psychologii? Postaw na studia podyplomowe z zakresu Psychologii sądowej w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University.

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sądowego. Zapewniają one poszerzenie wiedzy dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Psychologia sądowa jako studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Psychologia sądowa jako studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Psychologia sądowa to studia podyplomowe, które dedykowane są osobom pragnącym rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Specjalność sądowa daje szansę na realne zatrudnienie – podczas studiów podyplomowych zdobywasz realną wiedzę, a także praktyczne umiejętności, które są tak istotne w dalszej pracy zawodowej.

Studia podyplomowe Psychologia sądowa są przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają już wiedzę w zakresie psychologii, niekoniecznie współpracujących na ten moment z wymiarem sprawiedliwości. Są kierowane także do tych, którzy są zainteresowani pracą w policji, zakładach karnych czy rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Aby zostać psychologiem sądowym oprócz ukończenia studiów podyplomowych należy spełnić również wymogi Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psychologiem, zgodnie z ww. Ustawą, może być osoba, która spełnia m.in. wymagania:

  • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Co musisz wiedzieć o studiach na kierunku Psychologia sądowa?

Wiele uczelni wyższych posiada w swojej ofercie kierunku związane z psychologią, jednak znalezienie dobrego programu dotyczącego psychologii sądowej nie jest takie łatwe. Ogromną zaletą studiowania w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University jest szansa na zdobycie wiedzy, która pozwoli w przyszłości objąć samodzielną pracę jako psycholog sądowy. Współpracujemy z praktykami w tej dziedzinie, którzy przekażą Ci niezbędną teorię, pokażą w praktyce, jak pracować i zaznajomią ze światem psychologii.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia sądowa jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sądowego. Nasze studia zapewniają poszerzenie wiedzy dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki. Uczymy sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, gwarantujemy zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu funkcji biegłego psychologia sądowego.

Program studiów podyplomowych Psychologia sądowa

Program studiów podyplomowych Psychologia sądowa

Psychologia sądowa to kierunek, w którym oprócz kwestii teoretycznych poruszane są także aspekty praktyczne. Nabytą w trakcie studiów wiedzę będzie można wykorzystać między innymi w obszarze wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Psychologia sądowa?

Jakie kompetencje zyskują absolwenci kierunku Psychologia sądowa?

"Ukończenie kierunku Psychologia sądowa daje ogromne możliwości zawodowe. Przede wszystkim jednak pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii sądowej. Jako absolwent Psychologii sądowej zdobywasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowcyh WSB-NLU oraz kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do pracy w Służbie Więziennej, policji, w organach wymiaru sprawiedliwości, organizacjach pozarządowych, w zespołach sądowych kuratorów zawodowych oraz zakładach i placówkach poprawnych i wychowawczych.

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pełnienia roli biegłego sądowego. Ukończenie studiów podyplomowych daje podstawę do wpisania na listę biegłych sądowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). 

Aby zostać psychologiem sądowym oprócz ukończenia studiów podyplomowych należy spełnić również wymogi Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Psychologiem, zgodnie z ww. Ustawą, może być osoba, która spełnia m.in. wymagania:

  • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej [...]"

87% naszych Absolwentów
znajduje pracę w zawodzie

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy

100% online - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Psychologia sądowa?

Interaktywne studia podyplomowe Psychologia sądowa to kierunek niestacjonarny, odbywający się w formacie RealTime Online. Czas trwania studiów wynosi:

  • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Psychologia sądowa

Czesne za cały tok studiów wynosi 5 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 595 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.