O kierunku


✔ Praca psychologa może być pasjonującym wyzwaniem, a przede wszystkim sposobem na spełnione i udane życie... być może Twoje życie?

✔ Stereotypowe wyobrażenia na temat zawodu psychologa stały się nieaktualne.

✔ Psychologia przenika do wszystkich sfer życia. Psychologowie są potrzebni nie tylko w poradniach i szkołach, ale także w wielu obszarach biznesu: mediach, marketingu, reklamie, polityce, PR, ZZL czy negocjacjach.

✔  Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Specjalności


Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

W ramach specjalności zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Ponadto specjalność umożliwia rozwój umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Wybrane kursy specjalnościowe: Interwencja kryzysowa, Parcjalne deficyty rozwojowe, Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia rewalidacji, Neuropsychologia, Seksualność: norma a patologia.

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Wybrane przedmiotu specjalnościowe: Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Interwencja kryzysowa, Koncepcje zarządzania, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Neuropsychologia, Zarządzanie projektami, Coaching i doradztwo indywidualne.

Przedmioty


Pobierz katalog przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Formy studiów


STUDIA STACJONARNE

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Absolwent otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota, niedziela).

Wszystkie wykłady odbywają się na żywo w Nowym Sączu i są jednocześnie transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet

  1. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota + niedziela).
  2. Wykłady odbywają się na terenie uczelni w Nowym Saczu, są również dodatkowo transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy Cloud Academy.
  3. Ćwiczenia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem systemu Cloud Academy.
  4. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Atuty kierunku


Zrozumiesz zachowania swoje i innych

Odkryjesz swój potencjał

Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka

Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych

Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną

Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Stopka