Psychologia - studia jednolite magisterskie z transferem ocen

Psychologia - studia jednolite magisterskie z transferem ocen

WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym w modelu RealTime Online dla osób, które uzyskały tytuł magistra lub licencjata. Preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, resocjalizacja i pokrewne ( tok 3 letni). Po każdym innym kierunku, Dziekan na podstawie przesłanych dokumentów określa możliwość skrócenia toku studiów.

  • CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i trwają w zależności od kwalifikacji Dziekana.
  • SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z trzech specjalności: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia w biznesie lub neuropsychologię.
  • ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych ( oraz wykaz ocen z studiów podyplomowych). Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 3-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie czterech tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semetru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Specjalności na kierunku Psychologia
(studia magisterskie z transferem ocen)

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Studia na kierunku Nieuropsychologia przygotowują zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do zawodu psychologa, specjalizującego się w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z osobami, które posiadają deficyty neuropsychologiczne. Sprawdź całą ofertę specjalności Neuropsychologia i przekonaj się, dlaczego to ścieżka kariery, w której zdecydowanie warto się kształcić! Uzyskaj wszystkie informacje, jakich potrzebujesz na temat jednolitych studiów magisterskich na specjalności Neuropsychologia.

Dokumenty do weryfikacji (suplement lub indeks) należy przesłać logując się na portal rekrutacyjny przez kafelek ZAPISZ się na naszej stronie WSB-NLU.

  • W pierwszej kolejności należy założyć konoto na portalu rekrutacyjnym.
  • Kandydat ubiegajacy się o awans musi przesłać dorobek związany ze studiowaniem poprzez portal rekrutacyjny(menu "Transfer Ocen" z lewej strony).
  • Dorobek (w zależności jaki posiadasz dokument) to m.in. suplement, indeks, transkrypt ocen, dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
  • Otrzymasz wstępną decyzję o promocji na wyższy rok niż pierwszy od Dziekana WSB-NLU.
  • Jeśli zaakceptujesz propozycję Dziekana o awansie to złóż swoją aplikację na studia poprzez portal rekrutacyjny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, przyjęcie na studia z transferem ocen będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Dziekana WSB-NLU.

Jak wygląda awans?

Dlaczego warto studiować Psychologię na WSB-NLU?

RealTime Online
Płatność ratalna
Szeroka oferta kursów
Doświadczona kadra
Nowoczesne sale
Stypendia i praktyki

Kursy online

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online. Sprawdź popularne kursy online:

Znajdź kurs z interesującej CIę dziedziny:
Katalog kursów

Sprawdź również:

Poznaj Szkołę Profesjonalnego Programowania WSB-NLU.

Jak przystąpić do egzaminu z domu/biura i skorzystać ze zniżki?

Poznaj Drimagine i zyskaj wiedzę o tworzeniu grafiki 3D i nie tylko.