O kierunku


WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym w modelu RealTime Online dla osób, które uzyskały tytuł magistra lub licencjata. Preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, resocjalizacja i pokrewne ( tok 3 letni). Po każdym innym kierunku ( gdzie Dziekan podczas kwalifikacji stwierdzi dużą rozbieżność przedmiotów) kandydat ma możliwość zakwalifikowania się na tok 3,5 rocznych studiów.

CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów.

SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z trzech specjalności: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia organizacji i zarządzania lub neuropsychologię.

ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych. Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 3-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semetru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Dokumenty do weryfikacji (suplement lub indeks) należy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University - Biuro Rekrutacji ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

Zapytaj psychologa - cz. 1

Zapytaj psychologa - cz. 2

Zapytaj psychologa - cz. 3

Specjalności na kierunku Psychologia (studia magisterskie z transferem ocen)


Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

  1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
  2. FORMY STUDIOWANIA ▶
  3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

  1. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ▶
  2. FORMY STUDIOWANIA ▶
  3. DOŁĄCZ DO NAS ▶

Opłaty


Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Dołącz do nas


Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia od października danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w maju

Rekrutacja na semestr letni (zajęcia od marca danego roku akademickiego) rozpoczyna się każdorazowo w lutym

Najlepsze dopiero przed Tobą - uwolnij z nami swój potencjał!

Atuty kierunku


Zrozumiesz zachowania swoje i innych

Odkryjesz swój potencjał

Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka

Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych

Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną

Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji

Stopka