Studia jednolite magisterskie - kierunek Psychologia, specjalność Psychologia biznesu


Decydując się na studia na kierunku Psychologia na Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University masz możliwość wyboru absolutnie wyjątkowej specjalności – Psychologii biznesu. To jedyna w Polsce specjalność, która opiera swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania, jednocześnie otwierając absolwentom furtkę do wielu ciekawych ścieżek kariery.

Dla kogo skierowane są studia magisterskie o specjalności Psychologia biznesu?

Psychologia biznesu to wyjątkowe, jednolite studia magisterskie, przeznaczone dla osób, które chcą związać swoją ścieżkę zawodową z biznesem lub innymi organizacjami (zarówno prywatnymi, jak i publicznymi). Specjalność skierowana jest przede wszystkim dla tych, którzy chcą zyskać wiedzę z zakresu m.in. psychologii, prawa, coachingu, reklamy, public relations czy zachowań konsumenckich.

Kierunek Psychologia o specjalności Psychologia biznesu to doskonała opcja dla osób, które charakteryzują się wnikliwością poznawczą. Z pewnością kierunek docenią wszyscy, którzy stawiają na otwartość oraz wiedzę praktyczną z zakresu psychologii związanej z niektórymi aspektami zarządzania organizacją.

Dołącz do nas

Program studiów Psychologia biznesu


Podczas studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia biznesu, studenci WSB-NLU uczestniczą w ciekawych warsztatach i ćwiczeniach. Zajęcia, które są prowadzone podczas specjalności pozwalają na rozwój praktycznych kompetencji – nasi absolwenci zyskują nie tylko wiedzę, ale również cenne na rynku pracy doświadczenie. Podczas toku studiów na specjalności Psychologia biznesu, studenci WSB-NLU będą uczestniczyć m.in. w takich zajęciach jak:

  • Biologiczne podstawy zachowania,
  • Myślenie krytyczne i kreatywne,
  • Podstawy prawa,
  • Psychosomatyka,
  • Psychologia wychowawcza,
  • Psychologia ogólna: emocje i motywacje,
  • Pomoc psychologiczna,
  • Prawo handlowe,
 • Kierowanie zespołem,
 • Zarządzanie projektami,
 • Strategie i procesy personalne,
 • Uzależnienia behawioralne,
 • Coaching i doradztwo indywidualne,
 • Psychometria,
 • Strategie i procesy personalne,
 • Koncepcje zarządzania.

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

POBIERZ KATALOG KURSÓW

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów magisterskich?


Szerokie przygotowanie studentów specjalności Psychologia biznesu pozwala im zyskać ogromne kompetencje w zakresie m.in. dopasowania człowieka do środowiska pracy, psychologii biznesu czy przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Dzięki temu łatwiej w przyszłości zrozumieć im, w jaki sposób funkcjonują organizacje.

Absolwenci specjalności Psychologia biznesu podczas toku studiów dowiadują się, z jakich narzędzi warto korzystać przy zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach, jak działać w ramach doradztwa personalnego lub/i zawodowego, a także jak stosować systemy motywowania pracowników i doradztwa indywidualnego. Studenci dowiadują się także, w jaki sposób zastosować wiedzę psychologiczną w procesie analizy mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji, jak projektować narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozować problemy organizacyjne oraz wdrażać skuteczne programy naprawcze w sytuacjach trudnych.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Psychologia biznesu

Dzięki temu, że zajęcia na WSB-NLU prowadzone są przez najlepszych specjalistów i praktyków, nasi absolwenci zyskują doskonałe przygotowanie do pracy zawodowej. Po ukończeniu specjalności, studenci mają szansę znaleźć zatrudnienie w:

 • Działach human resources przedsiębiorstw,
 • Agencjach pracy,
 • Centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych,
 • Firmach konsultingowych i doradczych,
 • Firmach szkoleniowych,
 • Poradniach związanych z doradztwem zawodowym,
 • Firmach coachingowych.

Dodatkowo absolwenci są w pełni przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kierowania i zarządzania zespołem pracowników w organizacji.

DYPLOM

Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Forma studiów


Kierunek Psychologia to jednolite studia magisterskie, prowadzone w trzech formach jako:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • studia interaktywne – RealTime Online, które odbywają się za pośrednictwem platformy CloudAcademy™ .

Jak długo trwają jednolite studia magisterskie?

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia biznesu trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Informujemy o możliwości uzyskania awansu Dziekańskiego, który skraca studia. Więcej informacji o transferze ocen.

Kontakt


Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU

Drodzy Kandydaci!

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub naszej uczelni, jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Stopka