Studia jednolite magisterskie - kierunek Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości


Psychologia to interesujący kierunek studiów, który jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych dróg przez studentów WSB-NLU. Wybór odpowiedniego kierunku studiów to jednak nie wszystko - równie istotna jest specjalność jaką wybiera kandydta na studia. Na WSB-NLU możesz studiować dokładnie to, co Cię interesuje. Nasza oferta ukierunkowana jest przede wszystkim na zdobywanie umiejętności praktycznych, które można wykorzystać w pracy psychologa klinicznego. Sprawdź ofertę studiów o specjalizacji Psychologia Kliniczna i Osobowości.

Dla kogo skierowane są studia magisterskie Psychologia Kliniczna i Osobowości?

Kierunek Psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości to studia jednolite magisterskie, które obejmują szerokie spektrum problemów, które spotykają człowieka we współczesnym świecie. W trakcie toku studiów poruszane są problemy dot. między innymi kryzysów, konfliktów, stresu, zaburzeń psychicznych czy zaburzeń osobowości.

Studia o specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości skierowane są do osób, które pragną w przyszłości pomagać innym. To oferta dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zagadnieniach związanych z psychologią, zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu trudności w funkcjonowaniu psychicznym. Studia WSB-NLU na kierunku Psychologia przeznaczone są głównie dla kandydatów gotowych do rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, empatii, myślenia krytycznego i nie tylko.

Dołącz do nas

Program studiów Psychologia kliniczna i osobowości


Ogromną zaletą studiów o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości na WSB-NLU jest bogaty program, pełen ciekawych zajęć prowadzonych m.in. przez praktyków psychologii czyli osób, które prowadzą własną praktykę psychologiczną lub pracują na stanowisku psychologa. Atutem są zajęcia dopasowane do specjalności, obejmujące zarówno zagadnienia klinicznej, jak i problemy związane ze współczesnymi normami społecznymi czy problemów z adaptacją środowiskową. Bardzo bogaty materiał dydaktyczny i świetnie dobrana kadra naukowa sprawia, że często studencji wybierają dalszą ścieżkę rozwoju poprzez studia podyplomowe własnie z Nami.

Podczas całego toku studiów jednolitych magisterskich, studenci specjalności Psychologia kliniczna i osobowości będą brać udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Biologiczne podstawy zachowania,
 • Psychologia ogólna: procesy poznawcze,
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • Myślenie krytyczne i kreatywne,
 • Psychologia ogólna: emocje i motywacje,
 • Pomoc psychologiczna,
 • Psychologia kliniczna,
 • Diagnoza psychologiczna inteligencji dzieci i młodzieży,
 • Metody badania osobowości dzieci i młodzieży,
 • Psychiatria,
 • Neuropsychologia,
 • Diagnoza psychologiczna osobowości patologicznej,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia rewalidacji,
 • Interwencje kryzysowe,
 • Psychometria,
 • Parcjalne deficyty rozwojowe.

Studenci Psychologii klinicznej i osobowości będą również uczestniczyć w praktykach zawodowych oraz zajęciach z języka obcego.

Program studiów został AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ

POBIERZ KATALOG KURSÓW

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów magisterskich?


Studenci po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Psychologia, w ramach specjalności zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które są niezbędne w dalszej pracy psychologa. Szerokie kompetencje pozwalają przeprowadzać badania diagnostyczne, formułować opinie niezbędne do celów leczniczych pacjentów. Dodatkowo studenci specjalności Psychologia kliniczna i osobowości uczą się, jak pracować w kryzysach oraz sytuacjach trudnych społecznie. Mają do czynienia z zagadnieniami obejmującymi tematykę psychologicznym mechanizmów zaburzeń przystosowania i zaburzeń osobowości, promocji i prewencji zdrowia psychicznego.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu specjalności Psychologia kliniczna i osobowości

Program WSB-NLU na specjalności Psychologia kliniczna i osobowości został skonstruowany w taki sposób, by zapewnić późniejszym absolwentom rzetelne przygotowanie do pracy psychiatrów, psychoterapeutów, trenerów czy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo absolwenci Psychologii klinicznej i osobowości mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • Poradniach pomocy psychologicznej,
 • Poradniach wsparcia kryzysowego,
 • Szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą oraz leczeniem zaburzeń psychicznych,
 • Poradniach małżeńskich,
 • Poradniach rodzinnych,
 • Stowarzyszeniach i fundacjach wsparcia zdrowia psychicznego,
 • Prywatnych gabinetach poradnictwa psychologicznego.

DYPLOM

Opis wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania - szczegóły TUTAJ

Projekt graficzny DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW wraz z opisem zabezpieczeń - ZOBACZ

Forma studiów


Kierunek Psychologia to jednolite studia magisterskie, prowadzone w trzech formach jako:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • studia interaktywne – RealTime Online, które odbywają się za pośrednictwem platformy Cloud Academy™ .

Jak długo trwają jednolite studia magisterskie?

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna i osobowości trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Informujemy o możliwości uzyskania awansu Dziekańskiego, który skraca studia. Więcej informacji o transferze ocen.

Kontakt


Biuro Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU

Drodzy Kandydaci!

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub naszej uczelni, jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Stopka