O nas


WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Krakowie umożliwia Państwu realizację studiów na większości prowadzonych przez Uczelnię kierunków, włączając w to Psychologię (studia prowadzone on-line przy wsparciu platformy Cloud Academy), Zarządzanie (on-line przy wsparciu CloudA) i Informatykę (on-line przy wsparciu CloudA). Wydział Zamiejscowy w Krakowie posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów, również realizowanych w oparciu o innowacyjną metodę kształcenia na odległość - platformę Cloud Acacemy.

 

Co nas wyróżnia?


Polsko - amerykański program studiów

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta.

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago

Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną

Praktyczne podejście

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści.

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Wysokie miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy od początku istnienia zajmuje czołowe miejsce w rankingach Uczelni.

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku zajmujemy 6 miejsce wśród najchętniej wybieranych Uczelni w Polsce.

Opinie Absolwentów


Studia w Krakowie - oferta edukacyjna


ZARZĄDZANIE I STOPNIA - LICENCJACKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

ZARZĄDZANIE II STOPNIA - MAGISTERSKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

PSYCHOLOGIA 3-LETNIA (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

PSYCHOLOGIA 5-LETNIA (studia niestyacjonarne - interaktywne przez Internet)

INFORMATYKA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE (studia niestacjonarne - interaktywne przez Internet)

STUDIA PODYPLOMOWE on-line (studia interaktywne przez Internet)

KURSY

Rekrutacja


Pierwszym etapem jest wypełnienie elektronicznego podania. Jest ono niezbędne przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Następnie pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do WSB-NLU w Nowym Sączu.

Wymagane dokumenty

  • formularz elektroniczny 
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • jedno kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 85 zł (absolwenci uczelni partnerskich 0 zł)

W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie online: dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów.

-----

Informujemy, że Osoby Niepełnosprawne mają możliwość otrzymania dofinansowania do studiów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu Aktywny Samorząd. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Reaktywacja i transfer


REAKTYWACJA dotyczy osóby, które przerwały studia w w WSB-NLU i w roku akademickim 2020/2021 chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni. 

Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki.

Podanie należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyzuje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat" na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27.


TRANSFER dotyczy osób, które dotychczas studiowały na innych uczelniach, a od roku akadmieckiego 2019/2020 chcą kontynować naukę w WSB-NLU i następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni. Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

  • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
  • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
  • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

Kontakt


Centrum Rekrutacji WSB-NLU

Michał Kapała, tel.: +48 18 44 99 101

mgr Natalia Gut, tel.: +48 18 44 99 103

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Stopka