Zakresy studiów podyplomowych

Studia podyplomowe

Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki, prawa oraz psychologii.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku kształcenia.

Zajęcia realizowane są na platformie Cloud Academy

Zajęcia realizowane są na platformie Cloud Academy™ i rozróżniamy w nich trzy rodzaje zjazdów.

Opis sposobu studiowania znajduje się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS - DLA KANDYDATÓW – Formy Studiów.

Dzięki realizacji zajęć na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy™ i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie PRK VI i VII) jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, którą ustanowiło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

Rekrutacja studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności składania podań oraz w ramach limitu wolnych miejsc.

Opłata rekrutacyjna wynosi: 85 zł. Opłata za dyplom wynosi: 30 zł. Czesne za studia podyplomowe podane jest przy każdych studiach oddzielnie. Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej. Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie) - szczegóły TUTAJ.

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowane i podpisane podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  • oświadczenie studenta WSB-NLU
  • opłaty wpisowej 85 zł

Jak dokonać
opłaty za studia podyplomowe?

Opłat należy dokonać bezpośrednio na konto:
Bank Pekao SA 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Dokumentację rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Binzesu - Natioanl Louis Univeristy w Nowym Sączu Biuro Rekrutacji WSB-NLU, pokój C023 ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz tel. + 48 18 44 99 101 lub 18 44 99 102 lub + 48 18 44 99 103 e-mail rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego I innych form kształcenia
Zarządzenie Kanclerza WSB-NLU - opłaty związane z procesem kształcenia dla Studentów zrekrutowanych 01 kwietnia 2023.pdf
Zarządzenie Kanclerza WSB-NLU - opłaty związane z procesem kształcenia dla Słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe

Sprawdź również:

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełni IDOiPP WSB-NLU

Jak przystąpić do egzaminu z domu/biura i skorzystać ze zniżki?

Poznaj koła naukowe działające na uczelni oraz udogodnienia działające na WSB-NLU