O nas


WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie umożliwia Państwu realizację studiów na większości prowadzonych przez Uczelnię kierunków, włączając w to Psychologię, Zarządzanie i Informatykę. Wydział Zamiejscowy w Tarnowie posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów, również realizowanych w oparciu o innowacyjną metodę kształcenia na odległość - platformę Cloud Acacemy.

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie (biuro i sale dydaktyczne) mieści się przy ulicy Sanguszków 28 w bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkół Techniczno-Ogrodniczych (na terenie Parku Sanguszków).

 

-----

UWAGA KANDYDACI I STUDENCI!

Informujemy, że we wrześniu biuro tarnowskiego wydziału WSB-NLU również dostępne jest dla Państwa w Galerii Tarnovia w każdy piątek i sobotę w godzinach pracy centrum handlowego. Serdecznie zapraszamy!

Co nas wyróżnia?


Polsko - amerykański program studiów

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta. 

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago.

Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

Praktyczne podejście

Około 70% z kadry liczącej ponad 180 pracowników dydaktycznych to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Są wśród nas przedsiębiorcy, trenerzy, konsultanci biznesowi i polityczni oraz publicyści.

Wzorując się na przykładach najlepszych uczelni stworzyliśmy system edukacji oparty na licznych studiach przypadków i rozwijających warsztatach.

Wysokie miejsca w rankingach

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy od początku istnienia zajmuje czołowe miejsce w rankingach Uczelni. 

Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku zajmujemy 6 miejsce wśród najchętniej wybieranych Uczelni w Polsce. 

Opinie Absolwentów


Studia w Tarnowie - oferta edukacyjna


ZARZĄDZANIE I STOPNIA - LICENCJACKIE

ZARZĄDZANIE II STOPNIA - MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA 3-LETNIA

PSYCHOLOGIA 5-LETNIA

INFORMATYKA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE on-line (studia interaktywne przez Internet)

KURSY

Opłaty


WSB-NLU - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie to uczelnia niepubliczna, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym,
które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania. 

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Opłaty za języki obce są wliczone w koszty czesnego.

Rekrutacja


Pierwszym etapem jest wypełnienie elektronicznego podania. Jest ono niezbędne przy aplikowaniu na każdy rodzaj studiów. Następnie pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji proszę przesłać listem poleconym (decyduje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu lub dostarczyć osobiście do biura Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie (ul. Sanguszków 28).

Wymagane dokumenty

  • formularz elektroniczny 
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • jedno kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 85 zł (absolwenci uczelni partnerskich 0 zł)

W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie online: dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów.

-----

Informujemy, że Osoby Niepełnosprawne mają możliwość otrzymania dofinansowania do studiów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu Aktywny Samorząd. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Reaktywacja i transfer


REAKTYWACJA dotyczy osóby, które przerwały studia w WSB-NLU i w roku akademickim 2019/2020 chcą je kontynuować. W tym przypadku dotychczasowe osiągnięcia w WSB-NLU są uznawane przez władze uczelni. 

Aby reaktywować się na studia należy złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki.

Podanie należy przesłać listem poleconym (decyzuje data doręczenia) do Dziekanatu WSB-NLU w Nowym Sączu z dopiskiem "Dziekanat" lub dostarczyć osobiście do Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie.


TRANSFER dotyczy osób, które dotychczas studiowały na innych uczelniach, a od roku akadmieckiego 2019/2020 chcą kontynować naukę w WSB-NLU i następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych osiągnięć na innej uczelni. Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

  • podanie o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia
  • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów
  • zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane od kandydata na studia.

Kontakt


WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Nerina Rudolphi, tel.: +48 693 103 446

e-mail: wydzial.tarnow@wsb-nlu.edu.pl

ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów

Centrum Rekrutacji WSB-NLU

Michał Kapała, tel.:+48 18 44 99 101

mgr Natalia Gut, tel.:+48 18 44 99 103

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Stopka