Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
Zakres:

Pedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe - doskonalące*

Czas trwania:

2 semestry

Czesne za cały tok studiów
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

3 950,00 zł

Studia niestacjonarne - RealTime Online (hybrydowe) realizowane są w 100% zdalnie*

*z wyjątkiem studiów pedagogicznych, które wymagają odbycia praktyk akademickich stacjonarnie, Szkoły Psychoterapii oraz psychologii transportu.

Studia podyplomowe Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna to doskonała oferta dla osób, które chcą nauczyć się, w jaki sposób w pełni samodzielnie prowadzić obserwacje diagnostyczno-kliniczne.

Studia podyplomowe Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna to doskonała oferta dla osób, które chcą nauczyć się, w jaki sposób w pełni samodzielnie prowadzić obserwacje diagnostyczno-kliniczne.

Celem studiów podyplomowym na omawianym kierunku jest przygotowanie słuchaczy także do przeprowadzania procesów diagnozy integracji sensorycznej w oparciu o wiedzę z zakresu biologii oraz psychologii. Jeśli Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna to kierunek, w którym chcesz się doskonalić pod okiem praktyków i specjalistów – wybór WSB-NLU będzie doskonałym pomysłem.

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna studia podyplomowe - dla kogo to dobry kierunek?

Studia podyplomowe w WSB-NLU w zakresie Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna skierowane są do osób pracujących z dziećmi, które chcą zgłębić wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu i terapii zaburzeń sensorycznych oraz nauczycieli, którzy chcą zrozumieć lepiej dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i zastosować skuteczne metody w pracy szkolnej.

Zastanawiasz się, czy studia podyplomowe z tego zakresu to dobry kierunek? Nasza propozycja skierowana jest głównie dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów oraz osób, które posiadają wykształcenie medyczne i są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy.

Chcesz rozpocząć karierę w zakresie stymulacji zmysłów i integracji sensorycznej? Studia podyplomowe w naszej Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University otworzą Ci nową ścieżkę kariery.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Głównym celem studiów Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania oraz możliwości wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń sensorycznych i motorycznych. Studia podyplomowe na kierunku Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna zapewniają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nowoczesnej edukacji i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego. Program ten umożliwia zdobycie i rozwinięcie kompetencji w diagnozowaniu oraz zapoznanie się z zasadami terapii oraz metodyki prowadzenia zajęć z zakresu wspomagania rozwoju psychosensorycznego. Studia skupiają się na przygotowaniu do terapeutycznej pracy, obejmującej diagnozowanie i terapię dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi. Dzięki nam znajdziesz szansę na zatrudnienie w pracy, która będzie stawiać przed Tobą nowe wyzwania, a jednocześnie zapewni Ci satysfakcję!

Program studiów podyplomowych Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

Program studiów podyplomowych Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

Program został opracowany przez specjalistów z obszernym doświadczeniem praktycznym w pracy z różnymi rodzajami zaburzeń u dzieci. 

Jakie trzeba mieć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej?

Zazwyczaj zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone są jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymagane w tym zakresie kwalifikacje dotyczą zgodności z rodzajem prowadzonych zajęć. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana między innymi w formie  wymienionych wprost zajęć specjalistycznych:

  •  korekcyjno-kompensacyjnych,
  •  logopedycznych,
  •  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz
  •  innych zajęć o charakterze terapeutycznym

(§ 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć (§  17 ust. 1 ww. rozporządzenia).
 

Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Podstawa prawna wykonywania zawodu

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

Co zyskasz po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna? Przede wszystkim zdobywa się dodatkową wiedzę i umiejętności do pracy z różnymi rodzajami zaburzeń sensorycznych u dzieci. Absolwenci zdobywają kompetencje przydatne do pracy jako terapeuci Integracji Sensorycznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych oraz innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-terapeutyczno-wychowawczy.  Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów są praktyczne i pozwalają skutecznie wspierać rozwój dzieci z różnymi zaburzeniami sensorycznymi i motorycznymi.

Co musisz wiedzieć studiach z Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna?


Program studiów podyplomowych Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna został stworzony przez specjalistów z tej dziedziny. Zadaniem kierunku jest doskonalenie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy. Po ukończeniu studiów będziesz zajmować się m.in. konstruowaniem planów terapii integracji sensorycznej czy przeprowadzaniem diagnozy.
 

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy

Niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwają studia podyplomowe Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna?

Interaktywne studia podyplomowe Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna to kierunek niestacjonarny, odbywający się w formacie RealTime Online. Czas trwania studiów wynosi:

  • 2 semestry

Koszt studiów podyplomowych Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 950 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 395 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.