Studia podyplomowe
z zakresu Pedagogiki:

Surdopedagogika

Surdopedagogika

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

3 semestry

Czesne za cały tok studiów:

3 650 zł


Surdopedagogika to inaczej edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową.

Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika).

Studia podyplomowe w zakresie Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to doskonała okazja, by zdobyć niezbędną wiedzę do pracy z osobami, które mają problemy słuchowe, zarówno na skutek wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Dowiedz się, jak efektywnie możesz wspierać edukację oraz rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych! Dołącz do studiów podyplomowych na WSB-NLU i zyskaj wiedzę na temat z zakresu Edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową !

Program studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Program studiów podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Przygotowanie programu studiów podyplomowych w zakresie Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową wynika z zapotrzebowania na dzisiejszym rynku pracy. Zajęcia zostały przygotowane przez specjalistów w dziedzinie edukacji oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową.

Studia obejmują również 180 godzin praktyk.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Szanowni Państwo, program studiów jest dostosowany do aktualnego rynku pracy, dlatego pojedyncze kursy mogą ulec zmianie w całości toku dydaktycznego.  

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową?

Jakie kompetencje zyskuje absolwent studiów podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową ?

Udział w studiach podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową daje szansę na uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, które przydadzą się w pracy zarówno dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, które są niesłyszące lub słabosłyszące.

Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową pozwala uzyskać kompetencje pozwalające wykonywać diagnozę psychopedagogiczną. W trakcie toku studiów absolwenci zdobywają wiedzę o tym, jak kształcić, wspierać i wychowywać osoby z niepełnosprawnością słuchową. To także okazja, by zdobyć umiejętności w zakresie pracy z rodziną dziecka niedosłyszącego.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową możesz zwiększyć swoje kompetencje w pracy w środowisku pracy integracyjnej, czy w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową.

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:*
  • a) osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
   lub
  • b) osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

*W przypadku braku posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oferujemy studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, na które w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku przysługuje zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza 50% zniżki.

87% naszych Absolwentów
znajduje pracę w zawodzie

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online. Nasze studia dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

RealTime Online
Ćwiczeniowy oraz praktyki

Ćwiczenia są realizowane online w zakresie dopuszczonym przez standardy kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela- uczestnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy.

Praktyki są realizowane tylko w formie tradycyjnej.

RealTime Online
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

RealTime Online

Jak długo trwają studia podyplomowe Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową ?

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu trwają 3 semestry i kończą się praktykami pedagogicznymi oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Koszt studiów podyplomowych Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Czesne za cały tok studiów wynosi 3 650 zł.

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 10 wygodnych rat po 365 zł/m-c. Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednorazowa opłata dodatkowa - opłata rekrutacyjna - wynosi 85 zł.

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ
Studia podyplomowe Dołącz do nas

Jak wygląda rekrutacja na studia podyplomowe w WSB-NLU?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w WSB-NLU, należy wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. Przyjęcie na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności złożenia podań. Kandydaci są przyjmowani na studia, o ile pozostały na nich wolne miejsca.

W chwili obecnej możliwość rekrutacji na poszczególne kierunki istnieje wyłącznie w ramach limitu wolnych miejsc. Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Marketingu:

+48 18 44 99 190

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu – jak do niej podejść?

Autyzm jest często nazywany zaburzeniem ze spektrum autyzmu lub stanem ze spektrum autyzmu. Im więcej wiemy na temat zaburzeń, tym lepiej jesteśmy przygotowani na spotkanie czy pracę z dziećmi. To także cenna rada dla rodziców – jeśli właśnie dowiedziałeś się lub podejrzewasz, że Twoje dziecko może cierpieć na zaburzenia ze spektrum autyzmu, zyskaj jak największą wiedzę na ten temat. Większa świadomość, informacje o opcjach terapii, sposobach pracy z dzieckiem z pewnością będą bardzo przydatne. My natomiast podpowiadamy, jak odpowiednio podejść do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, by odnieść obopólny sukces!

Czym jest autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to zaburzenia rozwojowe, które wpływają m.in. na to, w jaki sposób dzieci lub osoby dorosłe wchodzą w interakcje z innymi i komunikują się z otoczeniem. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą wykazywać objawy już we wczesnym wieku. Niestety, autyzm nie jest czymś, z czego dziecko po prostu „wyrasta”. Istnieje wiele metod terapeutycznych, które pomagają dzieciom zdobywać nowe umiejętności i pozwalają przezwyciężać wyzwania. Warto nieustannie pracować z dzieckiem, by uzyskiwać jak najlepsze efekty w przyszłości.

Jakie zachowania lub trudności mogą być symptomem autyzmu?

Dzieci, które cierpią na zaburzenia ze spektrum autyzmu mają problemy z kontaktami z innymi ludźmi, z trudnością nawiązują kontakt wzrokowy, bardzo często są zamknięte w sobie. Często nie chcą rozmawiać nawet z członkami rodziny. Jeśli jednak mają temat, który naprawdę je pasjonuje – mogą o nim mówić długo i bardzo otwarcie.

Jakie zachowania mogą być objawami autyzmu?

 • Problemy z używaniem lub rozumieniem języka: dzieci z autyzmem mogą nie rozumieć sarkazmu, wyrażeń, mowy ciała czy innych aspektów mimicznych.
 • Trudności w przyjmowaniu bodźców sensorycznych w zwykły sposób – dla dzieci ze spektrum autyzmu suszarka czy odkurzacz mogą być zbyt głośne, światło za jasne, a zapachy zbyt intensywne.
 • Dzieci potrzebują określonej rutyny – jeśli coś zaburza ich ustaloną codzienność stają się sfrustrowane, niekiedy agresywne.
 • Trudności w pracy bądź w uczestnictwie w zajęciach, bez wyraźnego zakończenia pracy.
 • Trudności w przechodzi z jednej czynności do drugiej.
 • Nieumiejętność produktywnej zabawy, jeśli dziecko nie otrzyma jasnych wskazówek lub instrukcji.

Jak pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu?

Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu nie należy do najprostszych, ale czas i duża doza cierpliwości sprawiają, że naprawdę warto! Odkrycie swoistego „klucza” do dziecka może spowodować, że otworzy się, problemy z komunikacją ulegną złagodzeniu, a maluch z większą swobodą zacznie się uczyć. Warto jednak zawsze pamiętać, że to, co działa na jednych, nie zawsze sprawdzi się też w innym przypadku!

Strategie behawioralne, które pomagają dzieciom z autyzmem
W jaki sposób można pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu? Przygotowaliśmy zestawienie kilku wypróbowanych strategii behawioralnych, które warto spróbować. Mogą być stosowane zarówno przez rodziców, opiekunów, jak i terapeutów pracujących w szkołach, warunkach klinicznych czy salach lekcyjnych.

Nigdy nie mów za dużo

Dzieciom z autyzmem trudno jest pojąć długie ciągi instrukcji słownych. Postaraj się, żeby zdania były proste. Unikaj długich instrukcji słownych i dziel zadania i instrukcje na jasno określone kroki. Poczekaj, aż dziecko wykona pierwszy krok, zanim przejdziesz do następnego. Tym, którzy potrafią czytać, najbardziej pomocne jest jasne zapisanie tego, co należy zrobić. Wyjaśnienie sekwencji obrazkami, które można naśladować, może być również pomocne dla uczniów, którzy nie potrafią czytać.

Korzystaj z zainteresowań dziecka

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często silnie interesują się jednym przedmiotem. Wykorzystaj go do nauki! Maluch kocha dinozaury? Niech staną się dla niego motywacją – przeczytajcie książkę o dinozaurach, rozwiązujcie problemy matematyczne z dinozaurami, zachęcaj dziecko do akceptacji nowych doznań właśnie przy pomocy tego, co kocha.

Uważaj na dźwięki

Głośne dźwięki mogą być drażniące i wręcz bolesne dla niektórych osób z autyzmem. Dla dzieci problematyczne są dzwonki, systemy nagłaśniające, a nawet krzesła szurające o podłogę. Określ, jaki dźwięk przeszkadza dziecku, postaraj się go zniwelować i odkrywaj efekty.

Zawsze informuj dziecko, co będzie robić dalej

Dzieci ze spektrum autyzmu muszą być informowane o tym, ile czasu pozostało im do skończenia czegoś, co będą robić następnie. Potrzebują przypomnień, wspomagaczy, np. w formie zegarów czy klepsydry. W ten sposób łatwiej im zrozumieć i zwizualizować czas. Dzieci, które mają trudności ze zrozumieniem języka, mogą lepiej reagować na obrazki przedstawiające im, czego się oczekuje, niż na wskazówki słowne.

Skąd zdobyć wiedzę odnośnie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Chcesz rozwijać swoje umiejętności lub podjąć pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Zostań specjalistą w dziedzinie edukacji i terapii. Postaw na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University, które mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawniania do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami MEN.

Skorzystanie ze studiów podyplomowych poprawi twoją reputację oraz wiarygodność zawodową. Zyskasz większą szansę na awans zawodowy, zdobędziesz niezbędne do pomocy dzieciom kwalifikacje. Zostań nauczycielem, który wprowadza do edukacji elementy terapii, w tym terapii mowy i języka, czy terapii zajęciowej, która pomaga poprawiać wyniki dzieci z autyzmem.