Szkoła Prawa, Biznesu i Kultury Chińskiej

Poziom:

Kurs specjalizacyjny 

Koszt szkolenia

400 zł

Czas trwania

30 godzin


Szkoła Prawa, Biznesu i Kultury Chińskiej

Szkoła Prawa, Biznesu i Kultury Chińskiej to prestiżowy program, utworzony dzięki współpracy Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University i Hanglung Law Biernat & Kossacki Spółki Partnerskiej Radcy Prawnego i Adwokata oraz partnerów. Program szkoły koncentruje się na połączeniu wiedzy z dziedziny prawa, biznesu i kultury Chin. Dzięki temu programowi uczestnicy zdobywają wiedzę na temat chińskiego systemu prawnego, sposobów prowadzenia biznesu w Chinach oraz kultury i historii tego kraju. Program składa się z dwóch modułów, z których pierwszy to seria otwartych seminariów prowadzonych przez praktyków prawa, którzy pracowali przy obsłudze prawnej biznesu chińskiego, a zarazem posiadają także odpowiednią wiedzę z zakresu kultury i historii Chin.

Cel i efekt programu 

Podstawowym celem programu jest zapoznanie słuchaczy z poszerzonymi podstawami prawa, historii i kultury Chin, co ma prowadzić do zwiększenia konkurencyjności absolwentów Szkoły na rynku pracy. Projekt ma na celu również budowę sieci powiązań pomiędzy wykładowcami Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University a a naukowcami z Chin, w celu przedstawienia polskiej nauki jako efektywnej, nowoczesnej i otwartej na świat.

Szkoła Prawa, Biznesu i Kultury Chińskiej w formie RealTime Online 

Wykłady i zajęcia projektowe są streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online). Same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań w dogodnym dla siebie czasie. Wszystko to za pomocą platformy Edukacyjnej Cloud Academy ™.

Dzięki otwartemu forum dyskusyjnemu utworzonemu przy pomocy technologii internetowej możliwe jest połączenie się z zaproszonymi gośćmi. Publikacje podsumowujące każdą z edycji Szkoły Prawa, Biznesu i Kultury Chińskiej będą dostępne przez cały czas trwania programu w platformie CloudA™.  Zwieńczeniem projektu jest uroczyste rozdanie certyfikatów na terenie Sądecczyzny (październik 2023 rok).

Dołącz do szkolenia! Zapisz się online.

Moduł I ( w języku polskim i angielskim)

W ramach programu w pierwszym module odbywają się otwarte seminaria, organizowane przez uczelnię. Prowadzącymi seminaria są przede wszystkim praktycy prawa, którzy posiadają bogatą wiedzę z zakresu kultury i historii Chin, a także mieli do czynienia z obsługą prawną biznesu chińskiego. Celem seminariów jest przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat podstawowej historii Chin i miejscowych wzorców kulturowych, wprowadzenie do systemu prawa chińskiego oraz wskazanie fundamentalnych różnic między polskim i europejskim systemem prawa, a chińskim. Seminaria te pozwalają uczestnikom na zdobycie wiedzy, która może okazać się niezwykle cenna w kontekście relacji biznesowych i społecznych z Chinami.

  • Wstęp do dziejów, kultury i historii systemu chińskiego prawa

Czas trwania 6 godzin

Data spotkania: 17.06.2023 r. sobota godz.: 10:00

  • Global Chinese networking: how Chinese companies succeed in the world

Czas trwania: 6 godzin 

Data spotkania: 24.06.2023 r. sobota godz.: 8:30

 

Moduł II (w języku angielskim)

Drugi moduł to co najmniej cztery seminaria prowadzone przez naukowców i praktyków prawa z Chin na China University of Political Science and Law w Pekinie. Program rozszerza zagadnienia z pierwszego modułu, a po ukończeniu, słuchacze posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu systemu prawa chińskiego, zwłaszcza prawa gospodarczego i cywilnego. Ważnym elementem są poza formalne spotkania słuchaczy z wykładowcami chińskimi, odbywające się w atmosferze sprzyjającej wolnej wymianie myśli. Wykładowcy z Chin uczestniczą także w spotkaniach z przedstawicielami uczelni i przemysłu, aby jak najlepiej pokazać im rozwój Polski.

  • Chinese model of balancing the economic gap between Coast and Interior

Czas trwania: 6 godzin

Data spotkania: 23.09.2023 r. sobota godz.: 8:30

  • Foreign investments in China - case studies

Czas trwania: 9 godzin 

Data spotkania: 07.10.2023 r. sobota  godz.: 8:30

  • Managing entities from China on European markets

Czas trwania: 3 godzin 

Data spotkania: 20.10.2023 r. godz.: 18:00

PARTNER MERYTORYCZNY

Hanglung Law to prestiżowa kancelaria prawna założona w 2017 roku przez doświadczonych prawników: radcę prawnego Kamila Biernata oraz adwokata Łukasza Kossackiego - Lytwyna. Zdobyte przez nich bogate doświadczenie zawodowe jest wynikiem wieloletniej pracy w międzynarodowych korporacjach oraz renomowanych kancelariach prawnych na całym świecie, w tym w Azji, USA i Wielkiej Brytanii. Specjalizują się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, dostarczając usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z najlepszymi standardami prawnymi.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.