Zapraszamy do składania aplikacji na semestr zimowy 2024/2025.

PROCES REKRUTACJI

Studia podyplomowe
z zakresu Psychologii:

Szkoła Psychoterapii WSB-NLU

Zakres:

Psychologia

Poziom:

Studia podyplomowe

Czas trwania:

8 semestrów

Cena podana za 1 miesiąc (10 rat w roku)
studia niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

890,00 zł

Studia podyplomowe: szkoła psychoterapii poznawczo - behawioralnej WSB-NLU

Studia Podyplomowe Psychoterapia RealTime Online (hybrydowe) na WSB NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (WSB-NLU) oferuje innowacyjny program studiów podyplomowych w dziedzinie psychoterapii w modelu niestacjonarnym -  RealTime Online (hybrydowym), oparty na nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czteroletni program spełnia wymagania niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany dot. psychoterapii po 1 stycznia 2024 roku.

W dniu 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zgodnie z którą zostanie wprowadzona definicja legalna pojęcia „psychoterapii” oraz wymagania stawiane osobom wykonującym zawód psychoterapeuty.  

Zgodnie z art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy psychoterapię prowadzi osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące warunki:  

posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 46 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),  
udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, 
zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.  

Uczelnia w zakresie przeprowadzenia egzaminu (w języku polskim) i wydania certyfikatu psychoterapeuty została certyfikowana przez Professional School of Health Sciences Ltd. z siedzibą w Londynie.


W związku z powyższym ukończenie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej WSB-NLU będzie uprawniało do uzyskania uprawnień psychoterapeuty.

 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco weryfikujemy podstawę prawną dot. kształcenia z zakresu psychoterapii i w razie jakichkolwiek zmian będziemy dostosowywali nasz program do przepisów.   

 

Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej WSB-NLU a aktualne przepisy

Dowiedz się więcej o normach prawnych i historii zawodu psychoterapeuty w artykule: 

Artykuł ten przybliża historię psychoterapii, regulacje dotyczące zawodu psychologa w Polsce oraz zmiany przewidziane w przepisach dotyczących psychoterapii na rok 2024

Opinia prawna Kancelarii Groele i Wspólnicy dotycząca analizy zagadnienia uzyskania uprawnień psychoterapeuty w Wyższej Szkole Biznesu  - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Koordynatorzy Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU

mgr Maria Wiśniewska

Absolwentka wydziału psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości oraz neuropsychologii, ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela. 
Obecnie pracuję jako psycholog szkolny, terapeuta – w ośrodku terapii uzależnień oraz prowadzę zajęcia terapeutyczne w prywatnym ośrodku dla dzieci i młodzieży. 

mail: psychoterapia@wsb-nlu.edu.pl

telefon: +48 691 211 094  (telefon dostępny w środy w godzinach 16:00-19:00)

mgr Michał Kapała

specjalista ds. marketingu i rekrutacji

 

mail: psychoterapia@wsb-nlu.edu.pl

telefon: 18 44 99 149

Koordynatorzy SPPB WSB-NLU dostępni są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Kryterium przyjęć

Do szkoły psychoterapii WSB-NLU zapraszamy osoby z wykształceniem lekarskim lub psychologicznym.

Nie masz w/w wykształcenia? Dowiedz się jak możesz dołączyć do programu kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu psychoterapii WSB-NLU.  

*Uczelnia zastrzega prawo zmian programu w trakcji trwania kształcenia, w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów.

Program SZKOŁY PSYCHOTERAPII WSB-NLU

Program studiów podyplomowych z psychoterapii poznawczo-behawioralnej uwzględnia główne obszary tematyczne: 

MODUŁ I - 4 semestry - zakończony EGZAMINEM POZIOMU I

Zajęcia z zakresu psychopatologii i nauki psychoterapii poznawczo-behawioralnej w wymiarze 795 godzin
Program obejmuje szeroki zakres tematyczny, między innymi: teorię i praktykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, techniki terapeutyczne, relacje terapeutyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania się, psychopatologię, formy psychoterapii. 

MODUŁ II – 4 semestry - zakończony EGZAMINEM POZIOMU II

 • Superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 225 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.
 • Rozwój osobisty w wymiarze minimum 100 godzin. Rozwój osobisty to rodzaj pracy własnej, udział szkoleniach, treningach, warsztatach itp. podczas których pracuje się nad własnymi mechanizmami psychicznymi (Uczelnia zapewnia w ramach kształcenia 90 godzin natomiast 10 godzin jest do zrealizowania w ramach pracy własnej).
 •  Staż kliniczny w wymiarze 400 godzin. W tym:
  - 140 godzin zegarowych musi odbyć się w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
  - 260 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. 

W dniu 19 i 20 października 2024 roku odbędzie się obowiązkowe stacjonarne SZKOLENIE Z ELEMENTAMI WARSZTATU INTERPERSONALNEGO dla III edycji SPPB - szkolenie jest jednym z trzech obowiązkowych zjazdów stacjonarnych i nie podlega żadnej innej formie zaliczenia, jeżeli ktoś z Państwa  nie może uczestniczyć w szkoleniu należy je zaliczyć w kolejnej  edycji  co wiąże się z dodatkowa opłatą zgodną z Zarządzeniem Kanclerza WSB-NLU dot. opłat związanych  z procesem kształcenia dla Słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe. 

Program Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU

Zapoznaj się ze szczegółowym programem SPPB WSB-NLU, a w szczególności z ilością godzin oraz sposobem zaliczania każdego z kursów, który tworzy nasz program kształcenia. 

Program studiów zawiera także takie kursy jak marketing i przedsiębiorczość, które pozwalają po zakończonym szkoleniu otworzyć własną praktykę. Kursy w kompleksowy sposób tłumaczą możliwości otwarcia oraz promocji własnego biznesu. Naszym zdaniem dodanie ich do programu kształcenia stanowi kompleksowe uzupełnienie wiedzy i większą świadomość absolwenta szkolenia dot. aktualnych trendów funkcjonowania firmy. 

Psychoterapia własna

Psychoterapię własną należy odbyć podczas trwania studiów - na 8 semestrze wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o odbytej terapii własnej.

Terapia realizowana może być w nurcie poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym lub systemowym. 
Terapia musi być prowadzona przez psychoterapeutę w wyżej wymienionym nurcie. 
Nie narzucamy ilości godzin terapii własnej. Jest to proces indywidualny. 
Psychoterapię własną trzeba odbyć podczas trwania studiów. 

 

Jednostka Akredytująca: Professional School of Health Sciences (PSoHS)

Professional School of Health Sciences, znana również jako PSoHS, to renomowana instytucja edukacyjno-terapeutyczna, która specjalizuje się w certyfikacji i edukacji przyszłych psychoterapeutów, psychologów oraz z dziedzin pokrewnych. Misja PSoHS polega na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia i przygotowania specjalistów do pracy w w/w zawodach. 


Dzięki akredytacji uzyskanej w PSoHS nasi studenci mają zapewniony najwyższy poziom programu szkoleniowego. Po pomyślnym zakończeniu procesu edukacyjnego i zdaniu egzaminu certyfikacyjnego, PSoHS z dumą wystawia certyfikat psychoterapeuty, potwierdzający kompetencje i profesjonalizm absolwenta. 


PSoHS będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów psychoterapeuty zgodnie z warunkami NFZ („szkolenie(…)zakończyło się egzaminem przed komisją zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego”)
 

LanguageCert LTE

LanguageCert LTE to międzynarodowy egzamin językowy zakończony otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy, CEFR, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Dowiedz się więcej

GOOGLE CLOUD

Podejmując u nas studia masz możliwość uzyskania certyfikatu poprzez program Google Cloud.

Dowiedz się więcej 

Kierownik Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU

mgr Maria Kowalczyk 

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Superwizor PSoHS

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa . Absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie.

Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, a także certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii.

 

Wybrana kadra SPPB WSB-NLU

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą kadrę dydaktyczną w SPPB WSB-NLU. Proszę jednak zauważyć, że lista prezentowana poniżej ma charakter przekazany tylko do wstępnego zapoznania się i będzie podlegała regularnym aktualizacjom. Te zmiany wynikają z procesu standaryzacji grup ćwiczeniowych i możliwości tworzenia nowych grup.

Chcielibyśmy również podkreślić, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO, nie każdy członek kadry dydaktycznej wyraża zgodę na publikację swoich danych. 

mgr Andrzej Pelka
dr Aleksandra Patyk-Rybka
mgr Rafał Aleksandrowicz
dr Magdalena Kwak
prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak
dr Adrianna Othmani
dr Joanna Felczak
dr Ewelina Sobocha
dr Agnieszka Chmielowska-Marmucka
dr Katarzyna Marchewka
dr Sebastian Zupok
lek. med. Natalia Śmierciak
mgr Adam Sulimski
mgr Magdalena Wajda

Wygodna, ale wymagająca forma niestacjonarna - RealTime Online (hybrydowa), czyli kształcenie z dowolnego miejsca.

Program studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii w modelu niestacjonarnym - RealTime Online (hybrydowym) pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności w nurcie poznawczo-behawioralnym z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu, słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na żywo, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i terapeutów, bez konieczności rezygnacji z obecnych zobowiązań zawodowych czy rodzicielskich.

Egzaminy poziomu I i II oraz zjazdy na terenie Uczelni w Nowym Sączu

Obowiązkowe zjazdy stacjonarne odbywają się w Nowym Sączu.

I semestr (w pierwszym miesiącu semestru)
1. Oficjalne przywitanie słuchaczy. 
2. Szkolenie z elementami warsztatu interpersonalnego– łącznie będzie trwać 30 godzin dydaktycznych. 20h realizowane będzie w sobotę i niedzielę oraz 10 h online. 

IV semestr (ostatni miesiąc tego semestru)
1. Trening interpersonalny – schematy psychoterapeuty. 
Trening będzie trwać 30 godzin dydaktycznych, będzie realizowany w piątek, sobotę oraz niedzielę.  
2. Egzamin poziomu I (część teoretyczna).

VIII semestr (ostatni miesiąc tego semestru)
1.    Egzamin poziomu II (część praktyczna – obrona pracy dyplomowej*).


*obrona pracy dyplomowej odbędzie się przed komisją zewnętrzną w skład, której nie będą wchodzili dydaktycy WSB-NLU zgodnie z Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku "o niektórych zawodach medycznych".
 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Prowadzimy najbardziej innowacyjne studia w Polsce na podstawie RealTime Online (hybrydowe). Nasze studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wykształcenia na odległość. Zajęcia są w pełni interaktywne i prowadzone poprzez system Cloud Academy - platformę stworzoną bezpośrednio przez zespół Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University.

Największą zaletą systemu jest moduł multitransmisji, który daje możliwość pełnego kształcenia na odległość. Oznacza to, że możesz studiować niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. Zajęcia odbywają się w przy wykorzystaniu technologii RealTime Online w trzech formach zjazdów – wykładowym, ćwiczeniowym i zaliczeniowym.

Wykładowy

Wykłady i zajęcia projektowe odbywają się w siedzibie Uczelni, jednocześnie są także streamowane online w czasie rzeczywistym (RealTime Online), same wykłady są dodatkowo nagrywane z możliwością odtworzenia archiwalnej wersji nagrań.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Ćwiczeniowy

Niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe) - uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich Słuchaczy.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)
Zaliczeniowy

Na platformie Cloud Academy™ w wyznaczonym przez Wykładowcę terminie.

niestacjonarne – RealTime Online (hybrydowe)

Jak długo trwa Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU?

Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU to studia podyplomowe, których czas trwania to osiem semestrów.

Koszt studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej WSB-NLU

Czesne za cały tok studiów wynosi:

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł
 • opłata wpisowa - 850 zł *
 • czesne - 35 600 zł *

Wariant ratalny -  rozłożenie kosztów na 40 wygodnych rat po 890 zł/m-c (4lata).

*

 • w przypadku SPPB WSB-NLU nie obowiązuje zniżka w wysokości 50 procent czesnego na drugi kierunek studiów,
 • cena nie obejmuje terapii własnej,
 • cena zawiera zajęcia za superwizje grupową.

Na  WSB-NLU znajdziesz szeroką ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również kierunków podyplomowych.

Dzięki nim pomagamy absolwentom w pogłębieniu posiadanej już wiedzy oraz umiejętności z danego zakresu, jak i w wyspecjalizowaniu się w konkretnej części branży lub niszy zawodowej. Przykładem tego jest Szkoła Psychoterapii WSB-NLU, nasze studia podyplomowe na kierunku psychologii. Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z niesieniem pomocy poprzez psychoterapię czy wsparcie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, zapoznaj się z dokładnym planem naszej szkoły psychoterapii!

Jak wygląda świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Opis wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zasady jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Projekt graficzny ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wraz z opisem zabezpieczeń.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Posiadamy prestiżowy certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Certyfikat gwarantuje najwyższy standard jakości usług zapewnianych przez profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz konkurencyjne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

MSUES 2.0

MSUES 2.0
Znak jakości MSUES otrzymują instytucje szkoleniowe dbające o najwyższą jakość oferowanych przez siebie szkoleń zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Wpis do rejestru szkoleniowego

Wpis do rejestru szkoleniowego
Otrzymaliśmy wpis do rejestru szkoleniowego o numerze: 2.12/00126/2022 upoważniającym do realizowania szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych za pomocą środków publicznych. W celu uzyskania informacji o możliwości dofinansowania edukacji skontaktuj się z Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

WSB-NLU znajduje się w TOP10 najchętniej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce!*

nasi studenci zasiadają w radach nadzorczych

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda rejestracja internetowa na studia?
Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać studentem WSB-NLU?
Ile wynosi opłata rekrutacyjna w WSB-NLU?
W jaki sposób mogę uzyskać informację o przyjęciu na studia?
W jaki sposób mogę ubiegać się o przyjęcie do akademika?
W jaki sposób mogę się zapisać na studia?
W jakiej formie złożyć dokumenty czy muszę przesłać je pocztą?
Jak wygląda studiowanie online? Czy na część zjazdów należy zjawić się na uczelni?
Chcę studiować dwie specjalności jednocześnie, jak to zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Przejdź do FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów?

Wyślij do nas wiadomość online!

Przesuń w prawo aby wysłać
Do pobrania
Opinia prawna Kancelaria Groele i Wspólnicy

FAQ - Szkoła Psychoterapii WSB-NLU

Jak dostać się do szkoły psychoterapii WSB-NLU?
Jaki jest koszt szkoły psychoterapii WSB-NLU?
Ile trwa szkoła psychoterapii WSB-NLU?
Co daje szkoła psychoterapii WSB-NLU?
Kto może iść do szkoły psychoterapii WSB-NLU?
Po jakich studiach można przystąpić do szkoły psychoterapii WSB-NLU?

Nie jesteś jeszcze zdecydowany?

Sprawdź naszą pozostałą ofertę i dodatkowe możliwości!

Wzbogać swoją wiedzę dodatkowymi kursami online z zakresu Psychologia.

Sprawdź naszą ofertę studiów magisterskich jednolitych z zakresu Psychologia.

Sprawdź wydarzenia oraz projekty społecznej naszej Uczelni. Poznaj władze i sylwetki absolwentów.

Poznaj lepiej nasz Campus i Studentów. Sprawdź formy studiowania i możliwe stypendia.

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.