Zajmij swoje miejsce już dziś. Rekrutacja do 26 lutego lub wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku!

PROCES REKRUTACJI

Szkolenia psychologiczne Nowy Sącz

Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Poradnictwo psychologiczne z obszaru prenatalnego

Prowadzący: mgr Marcelina Gabańska-Skóra

Szkolenie przeznaczone dla rodziców oczekujących na przyjście dziecka, obejmuje wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, pozytywne stymulowanie rozwoju.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych. Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

„Nie jestem świnką”, czyli o zapobieganiu negatywnym zachowaniom seksualnym u dzieci w wieku gimnazjalnym

Prowadzący: dr Agnieszka Roszkowska

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym (12-16 lat). Przedstawione na nim zostaną prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci w wieku gimnazjalnym, prawidłowe i nieprawidłowe przejawy zachowań seksualnych młodzieży, oraz zasady rozmowy z osobami u których istnieje podejrzenie prostytucji i innych nadużyć seksualnych.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej-jak rozpoznawać i pomagać?

Prowadzący: mgr Marcelina Gabańska-Skóra

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców. Przedstawiona na nim zostanie problematyka związana z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

„Moc tak, niemoc nie”, czyli o zapobieganiu depresji u dzieci w wieku szkolnym

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-12) i gimnazjalnym (12-16 lat). Przedstawione na nim zostaną zasady oceny ryzyka i przyczyny depresji u dzieci w wieku szkolnym oraz zasady rozmowy i udzielania pomocy dzieciom dotkniętym depresją.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Trudności diagnostyczne dzieci – ofiar przemocy seksualnej

Prowadzący: dr Agnieszka Roszkowska

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy, nauczyciele.

Przedstawione na nim zostaną zasady oceny ryzyka i specyfika diagnozy wykorzystania seksualnego (Jak przygotować miejsce/otoczenie do rozmowy, jak przygotować i przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystanym seksualnie i jego opiekunami, techniki ułatwiające prowadzenie rozmowy z dzieckiem nadużytym seksualnie, jak gromadzić dane z rozmowy i wywiadu, analiza wybranych przypadków lub omówienie przypadków z własnej pracy diagnostyczno - terapeutycznej).

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Zaburzenia jedzenia - zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Justyna Trepka - Starosta

Szkolenie kierowane jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich, nauczycieli, rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki objawów i zachowania osób z zaburzeniami jedzenia – anorexi , bulimii, psychogennego objadania się, bigorexi, ortorexi. Określa mechanizm psychopatologiczny powstawania zaburzeń jak również model postępowania i terapii osób z tymi zaburzeniami z uwzględnieniem ich funkcjonowania na terenie szkoły czy w rodzinie.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Zagrożenie wykluczeniem społecznym młodzieży

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie kierowane jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich, nauczycieli, rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu oceny zjawiska wykluczeniem społecznym, kategorii zagrożeń wykluczeniem społecznym (zagrożenia szkolne, zagrożenia indywidualne, zagrożenia rodzinne), radzeniem sobie w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Dlaczego moje dziecko ma problemy szkolne

Prowadzący: mgr Małgorzata Serafin

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli i rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki objawów zaburzeń, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych takich jak ADHD, dysleksja, deficyty parcjalne, zaburzenia afektywne. Określa przyczyny , objawy w tym diagnozę różnicową, jak również postępowania i wspierania rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu (link albo coś) ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Rozwój psychoseksualny dziecka

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozmawiać o seksualności z dzieckiem

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozmawiać o seksie w z związku

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozpoznawać zaburzenia seksualne

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli. Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Seks jako „tabu”

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Preferencje seksualne - co jest już zaburzeniem

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli. Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Seksualność niepełnosprawnych

Prowadzący: dr Ewelina Sobocha, dr Ewa Nałęcz-Kłos

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Zapalmy się do niepalenia”

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie dla pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych realizatorów programu profilaktyczno – wychowawczego „Zapalmy się do niepalenia”

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnej realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Zapal się do niepalenia” pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas trwania szkolenia to 10 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych"

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do osób mających bezpośredni i zasadniczy wpływ na proces wychowawczy młodego człowieka, a więc rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów.

Cel szkolenia: Strategicznym celem szkolenia jest stworzenie w osi dom – szkoła systemu wczesnej interwencji wobec młodych ludzi używających środków psychoaktywnych.

Uzyskamy to poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania i wdrażania metod interwencji, motywowania do podejmowania zmian w zachowaniu, wspieraniu i monitorowaniu tych ewolucji.

Oczekiwane efekty: Po przeprowadzeniu szkoleń, szczególnie dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich oczekiwane jest zmniejszenie intensywności używania środków psychoaktywnych przez uczniów. Oczekujemy również wcześniejszego kierowania młodzieży „eksperymentującej” a więc korzystającej z alkoholu i narkotyków w sposób ryzykowny, do wyspecjalizowanych ośrodków pomocowych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych czy grup wsparcia.

Uruchomienie programu interwencji zaowocuje również uaktywnieniem się komunikacji na linii rodzice – wychowawcy i w dalszej perspektywie czasowej doprowadzi do wypracowania systemowych procedur współpracy.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów, czyli metoda konstruktywnej konfrontacji”

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – metody konstruktywnej konfrontacji.

Proponowane Państwu szkolenie zawiera wspólna analizę typowych sposobów reagowania na trudne zachowania uczniów, czynnikom warunkującym oraz mechanizmom eskalacji tychże zachowań. Jej celem jest umożliwienie nauczycielom dokonania oceny i pogłębionej refleksji nad własnymi reakcjami. Zawiera także wskazania dotyczące kreowania pozytywnego klimatu społecznego i budowania wspierające środowiska w szkole. Celem głównym szkolenia jest prezentacja jednego ze sposobów właściwego i bezpiecznego reagowania zwanego Metodą Konstruktywnej Konfrontacji, bazującego na komunikacie „Ja”. Zamiast ganić zachowanie nieprawidłowe, nauczyciel modeluje zachowanie pożądane.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Program szkolenia wychowawców, pedagogów, i psychologów szkolnych podnoszące wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki uzależnień oraz uczące zasad tworzenia autorskich warsztatów z zakresu szkolnej profilaktyki uzależnień.

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do osób mających bezpośredni i zasadniczy wpływ na proces wychowawczy młodego człowieka, a więc dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy na temat zasad współczesnej profilaktyki uzależnień oraz nowoczesnych strategii profilaktycznych oraz umiejętności tworzenia własnych warsztatów i ich realizacji.

Po udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat środków uzależniających i ich działania oraz skutków,
 • poznają z zasady i strategie współczesnej profilaktyki uzależnień,
 • dowiedzą czego nie wolno stosować w profilaktyce uzależnień,
 • nabędą umiejętność tworzenia na potrzeby szkoły warsztatów profilaktycznych,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności na temat interwencji wobec ucznia używającego substancje psychoaktywne.

W trakcie szkolenia przewiduje się przeprowadzenie 16 godzin dydaktycznych w trakcie 2 dni szkoleniowych w formie warsztatowej dla grup około 14 - 20 osobowych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Uzależnienia behawioralne (komputer, internet, zakupoholizm, hazard itp.). Czym są, jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić w warunkach szkolnych.

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, rozpoznawania oraz radzenia sobie z nimi w warunkach szkolnych.

Tematyka szkolenia:

 • Uzależnienia behawioralne - klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
 • Diagnozowanie – objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu.
 • Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
 • Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
 • Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 • Pomoc dziecku i rodzinie w warunkach szkolnych, metoda kontraktu, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Dopalacze – współczesne substancje odurzające

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Od kilku lat obserwujemy na rynku europejskim ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”. Sklepy oferujące „dopalacze” działają w większości krajów Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Pierwszy sklep z „dopalaczami” w Polsce został uruchomiony w 2008 roku. Obecność „dopalaczy” odnotowano po raz pierwszy w badaniach CBOS przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Do używania „dopalaczy” przyznało się wtedy 2,5% młodzieży. Mamy więc do czynienia z nowym niebezpiecznym zjawiskiem, z którym próbują się zmierzyć wszystkie kraje europejskie, ale jak dotychczas żaden kraj nie znalazł skutecznego rozwiązania.

Cel szkolenia:

 • Nabycie przez uczestników aktualnej wiedzy na temat dopalaczy:
  •  rodzaje dopalaczy ( naturalne i syntetyczne) i ich działanie straty zdrowotne,
  • straty psychologiczne, straty społeczne,
  • straty rozwojowe, jak rozpoznać ucznia pod wpływem dopalaczy.
 • Pomoc uczniowi i rodzinie w warunkach szkolnych, metoda kontraktu, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Szkolenia na zamówienie

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego, ekonomicznego i inn.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem dla Państwa szkoleniem proszone są o wypełnienie zlecenia na przeprowadzenie szkolenia ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Magdalena Wajda

Kontakt

Dyrektor Instytutu - mgr Magdalena Wajda

tel.: +48 539 524 889

e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl

Zadzwoń do nas:

+48 18 44 99 100

lub podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wybierz dogodną porę:

Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie!
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną RODO.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.