Szkolenia psychologiczne Nowy Sącz

Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Poradnictwo psychologiczne z obszaru prenatalnego

Prowadzący: mgr Marcelina Gabańska-Skóra

Szkolenie przeznaczone dla rodziców oczekujących na przyjście dziecka, obejmuje wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, pozytywne stymulowanie rozwoju.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych. Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

„Nie jestem świnką”, czyli o zapobieganiu negatywnym zachowaniom seksualnym u dzieci w wieku gimnazjalnym

Prowadzący: dr Agnieszka Roszkowska

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym (12-16 lat). Przedstawione na nim zostaną prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci w wieku gimnazjalnym, prawidłowe i nieprawidłowe przejawy zachowań seksualnych młodzieży, oraz zasady rozmowy z osobami u których istnieje podejrzenie prostytucji i innych nadużyć seksualnych.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej-jak rozpoznawać i pomagać?

Prowadzący: mgr Marcelina Gabańska-Skóra

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów, rodziców. Przedstawiona na nim zostanie problematyka związana z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

„Moc tak, niemoc nie”, czyli o zapobieganiu depresji u dzieci w wieku szkolnym

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, opiekunów, rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-12) i gimnazjalnym (12-16 lat). Przedstawione na nim zostaną zasady oceny ryzyka i przyczyny depresji u dzieci w wieku szkolnym oraz zasady rozmowy i udzielania pomocy dzieciom dotkniętym depresją.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Trudności diagnostyczne dzieci – ofiar przemocy seksualnej

Prowadzący: dr Agnieszka Roszkowska

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy, nauczyciele.

Przedstawione na nim zostaną zasady oceny ryzyka i specyfika diagnozy wykorzystania seksualnego (Jak przygotować miejsce/otoczenie do rozmowy, jak przygotować i przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystanym seksualnie i jego opiekunami, techniki ułatwiające prowadzenie rozmowy z dzieckiem nadużytym seksualnie, jak gromadzić dane z rozmowy i wywiadu, analiza wybranych przypadków lub omówienie przypadków z własnej pracy diagnostyczno - terapeutycznej).

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu lub kontakt telefoniczny/e-mail.

Zaburzenia jedzenia - zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący: dr Justyna Trepka - Starosta

Szkolenie kierowane jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich, nauczycieli, rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki objawów i zachowania osób z zaburzeniami jedzenia – anorexi , bulimii, psychogennego objadania się, bigorexi, ortorexi. Określa mechanizm psychopatologiczny powstawania zaburzeń jak również model postępowania i terapii osób z tymi zaburzeniami z uwzględnieniem ich funkcjonowania na terenie szkoły czy w rodzinie.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Zagrożenie wykluczeniem społecznym młodzieży

Prowadzący: mgr Maria Kowalczyk

Szkolenie kierowane jest do uczniów gimnazjum i szkół średnich, nauczycieli, rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu oceny zjawiska wykluczeniem społecznym, kategorii zagrożeń wykluczeniem społecznym (zagrożenia szkolne, zagrożenia indywidualne, zagrożenia rodzinne), radzeniem sobie w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Dlaczego moje dziecko ma problemy szkolne

Prowadzący: mgr Małgorzata Serafin

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli i rodziców.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do 10 godzin lekcyjnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki objawów zaburzeń, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych takich jak ADHD, dysleksja, deficyty parcjalne, zaburzenia afektywne. Określa przyczyny , objawy w tym diagnozę różnicową, jak również postępowania i wspierania rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu (link albo coś) ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Rozwój psychoseksualny dziecka

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozmawiać o seksualności z dzieckiem

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozmawiać o seksie w z związku

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Jak rozpoznawać zaburzenia seksualne

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli. Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Seks jako „tabu”

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Preferencje seksualne - co jest już zaburzeniem

Prowadzący: Klaudia Podmańska-Szczurek

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli. Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Seksualność niepełnosprawnych

Prowadzący: dr Ewelina Sobocha, dr Ewa Nałęcz-Kłos

Szkolenia/treningi indywidualne lub grupowe przeznaczone dla par, psychologów, pedagogów, opiekunów placówek młodzieżowych, osób indywidualnych, rodziców, nauczycieli.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas – w zależności od sposobu realizacji – od godziny do kilku godzin lekcyjnych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Zapalmy się do niepalenia”

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie dla pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych realizatorów programu profilaktyczno – wychowawczego „Zapalmy się do niepalenia”

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnej realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Zapal się do niepalenia” pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Sposób realizacji (w zależności od potrzeb) – wykład, prelekcja, warsztaty.

Czas trwania szkolenia to 10 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych"

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do osób mających bezpośredni i zasadniczy wpływ na proces wychowawczy młodego człowieka, a więc rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów.

Cel szkolenia: Strategicznym celem szkolenia jest stworzenie w osi dom – szkoła systemu wczesnej interwencji wobec młodych ludzi używających środków psychoaktywnych.

Uzyskamy to poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania i wdrażania metod interwencji, motywowania do podejmowania zmian w zachowaniu, wspieraniu i monitorowaniu tych ewolucji.

Oczekiwane efekty: Po przeprowadzeniu szkoleń, szczególnie dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich oczekiwane jest zmniejszenie intensywności używania środków psychoaktywnych przez uczniów. Oczekujemy również wcześniejszego kierowania młodzieży „eksperymentującej” a więc korzystającej z alkoholu i narkotyków w sposób ryzykowny, do wyspecjalizowanych ośrodków pomocowych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych czy grup wsparcia.

Uruchomienie programu interwencji zaowocuje również uaktywnieniem się komunikacji na linii rodzice – wychowawcy i w dalszej perspektywie czasowej doprowadzi do wypracowania systemowych procedur współpracy.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów, czyli metoda konstruktywnej konfrontacji”

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – metody konstruktywnej konfrontacji.

Proponowane Państwu szkolenie zawiera wspólna analizę typowych sposobów reagowania na trudne zachowania uczniów, czynnikom warunkującym oraz mechanizmom eskalacji tychże zachowań. Jej celem jest umożliwienie nauczycielom dokonania oceny i pogłębionej refleksji nad własnymi reakcjami. Zawiera także wskazania dotyczące kreowania pozytywnego klimatu społecznego i budowania wspierające środowiska w szkole. Celem głównym szkolenia jest prezentacja jednego ze sposobów właściwego i bezpiecznego reagowania zwanego Metodą Konstruktywnej Konfrontacji, bazującego na komunikacie „Ja”. Zamiast ganić zachowanie nieprawidłowe, nauczyciel modeluje zachowanie pożądane.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Program szkolenia wychowawców, pedagogów, i psychologów szkolnych podnoszące wiedzę z zakresu nowoczesnej profilaktyki uzależnień oraz uczące zasad tworzenia autorskich warsztatów z zakresu szkolnej profilaktyki uzależnień.

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do osób mających bezpośredni i zasadniczy wpływ na proces wychowawczy młodego człowieka, a więc dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy na temat zasad współczesnej profilaktyki uzależnień oraz nowoczesnych strategii profilaktycznych oraz umiejętności tworzenia własnych warsztatów i ich realizacji.

Po udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat środków uzależniających i ich działania oraz skutków,
 • poznają z zasady i strategie współczesnej profilaktyki uzależnień,
 • dowiedzą czego nie wolno stosować w profilaktyce uzależnień,
 • nabędą umiejętność tworzenia na potrzeby szkoły warsztatów profilaktycznych,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności na temat interwencji wobec ucznia używającego substancje psychoaktywne.

W trakcie szkolenia przewiduje się przeprowadzenie 16 godzin dydaktycznych w trakcie 2 dni szkoleniowych w formie warsztatowej dla grup około 14 - 20 osobowych.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Uzależnienia behawioralne (komputer, internet, zakupoholizm, hazard itp.). Czym są, jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić w warunkach szkolnych.

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, rozpoznawania oraz radzenia sobie z nimi w warunkach szkolnych.

Tematyka szkolenia:

 • Uzależnienia behawioralne - klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
 • Diagnozowanie – objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu.
 • Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
 • Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
 • Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 • Pomoc dziecku i rodzinie w warunkach szkolnych, metoda kontraktu, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Dopalacze – współczesne substancje odurzające

Prowadzący: mgr Alicja Giezek

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych.

Od kilku lat obserwujemy na rynku europejskim ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”. Sklepy oferujące „dopalacze” działają w większości krajów Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Pierwszy sklep z „dopalaczami” w Polsce został uruchomiony w 2008 roku. Obecność „dopalaczy” odnotowano po raz pierwszy w badaniach CBOS przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Do używania „dopalaczy” przyznało się wtedy 2,5% młodzieży. Mamy więc do czynienia z nowym niebezpiecznym zjawiskiem, z którym próbują się zmierzyć wszystkie kraje europejskie, ale jak dotychczas żaden kraj nie znalazł skutecznego rozwiązania.

Cel szkolenia:

 • Nabycie przez uczestników aktualnej wiedzy na temat dopalaczy:
  •  rodzaje dopalaczy ( naturalne i syntetyczne) i ich działanie straty zdrowotne,
  • straty psychologiczne, straty społeczne,
  • straty rozwojowe, jak rozpoznać ucznia pod wpływem dopalaczy.
 • Pomoc uczniowi i rodzinie w warunkach szkolnych, metoda kontraktu, współpraca z instytucjami pomocowymi.

Czas trwania szkolenia to 6 godzin dydaktycznych pracy w jednej grupie warsztatowej.

Możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem uzbierania się grupy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zapisu ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Szkolenia na zamówienie

Organizujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego, ekonomicznego i inn.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem dla Państwa szkoleniem proszone są o wypełnienie zlecenia na przeprowadzenie szkolenia ew. o kontakt telefoniczny/e-mail.

Magdalena Wajda

Kontakt

Dyrektor Instytutu - mgr Magdalena Wajda

tel.: +48 539 524 889

e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl